Parameter: Materialer på lokaliteter med anvendelsestype "Opstillingsgruppe" notificeres som tilgængelige

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter angiver, om materialer, der placeres på en lokalitet med anvendelsestypen "Opstillingsgruppe", skal notificeres til BS som tilgængelige eller ikke tilgængelige.

Sættes denne parameter til "Ja", vil materialerne blive notificeret som tilgængelige.

Sættes denne parameter til "Nej", vil materialerne blive notificeret som ikke tilgængelige.

Vigtigt:
Parameteren styrer notifikationer for materialer placeret på en lokalitet, som har anvendelsestypen "Opstillingsgruppe". Dette er ikke det samme som materialer "sat på plads" på en filial og derigennem indplaceret i en opstillingsgruppe. For materialer indplaceret i en opstillingsgruppe afhænger tilgængeligheden af, om opstillingsgruppen er åben (tilgængelig) eller lukket (ikke tilgængelig).

Bemærk: Hvis denne parameter ændres, vil der blive sendt notifikationer til BS for alle materialer allerede placeret på de pågældende typer lokaliteter. Da dette kan involvere et stort antal materialer, vil denne udsendelse blive foretaget i en natlig kørsel.