Rapport: Produktionsrapport

Denne rapport giver en oversigt over filialernes produktivitet for en enkelt periode — typisk en arbejdsdag.

Rapporten sammentæller først det antal materialer, der er blevet påvirket i forbindelse med fremfindingen. Materialer fremfundet til bestillinger hhv. opfyldning optælles separat. Dette svarer til tallene, som rapporten "Fremfindingsoversigt" kan levere.

Derudover giver rapporten tal for, hvor mange bestillinger der var/blev klar til fremfinding på filialerne, samt hvor mange af disse bestillinger, der rent faktisk blev fremfundet. Dette kan give et billede af, hvor gode de enkelte filialer var til at håndtere deres bestillinger. Udgangspunktet er, at man i løbet af perioden som minimum bør håndtere de bestillinger, der lå klar ved periodens start.

Angående antal påvirkede materialer skal følgende bemærkes:

Angående antallet af bestillinger skal følgende bemærkes:


Parametre


Output


Kolonner