P03 Bestillinger

På denne side kan der søges i de bestillinger, der er registreret i IMS. Søgningen kan indskrænkes ved hjælp af en række søgekriterier som f.eks. fremfindingsfilial, materiale-ID, m.fl. For hver bestilling vises nogle udvalgte informationer i oversigten.

Hvis søgeresultatet indeholder mere end 5000 rækker, vises resultatet ikke i oversigten, og der skal anvendes flere søgekriterier.

HOVEDSIDE (P03): Bestillinger

Bestillingsinformation:

Element Beskrivelse
Felt til bestillings-ID Her angives et bestillings-ID, der skal søges efter.
Hvis feltet udfyldes, søges efter bestillinger med præcist match på den indtastede værdi - inkl. evt. foranstillede 0'er.
Note: En bestilling i BS, der kræver flere eksemplarer fremfundet, overføres til IMS som et antal individuelle bestillinger med bestillings-id på formen "<res.id>_<løbenummer>". En søgning på et bestillings-id vil derfor også medtage de bestillinger, der har det angivne bestillings-id efterfulgt af _ og et tal.
Felt til materiale-ID Her kan angives et materiale-ID, der skal søges efter.
Hvis feltet udfyldes, afgrænses søgningen til ikke-fratagne bestillinger, hvor materialet med det angivne materiale-ID indgår som et muligt materiale, samt fratagne bestillinger, hvor dette materiale er frataget.
Materiale-ID matches med præcist den indtastede værdi - inkl. evt. foranstillede 0'er.
Bemærk: Det er ikke muligt at søge efter slettede bestillinger med denne parameter.
Felt til FAUST-nr. Her kan angives et FAUST-nr., der skal søges efter.
Hvis feltet udfyldes, afgrænses søgningen til ikke-fratagne bestillinger, hvor et materiale med det angivne FAUST-nr. indgår som et muligt materiale, samt fratagne bestillinger, hvor et sådant materiale er frataget.
FAUST-nr. matches med præcist den indtastede værdi - inkl. evt. foranstillede 0'er.
Bemærk: Det er ikke muligt at søge efter slettede bestillinger med denne parameter.
Valgliste til afhentningsfilial Her kan angives en afhentningsfilial, der skal søges på. Hvis der vælges '*', tages bestillingens afhentningsfilial ikke i betragtning.
Datointerval for oprettet Bruges til at fremsøge bestillinger der er oprettet inden for et bestemt datointerval. Det er bestillingens oprettelse i BS der giver datoen for oprettelse.
Datointerval for senest opdateret Bruges til at fremsøge bestillinger der sidst er opdateret inden for et bestemt datointerval. Opdateringer kan f.eks. være ny fremfindingsfilial fra BS, eller at bestillingen er blevet frataget.
Valgliste til frataget Her kan vælges om søgningen skal afgrænses til bestillinger der er frataget (vælg 'Ja') eller bestillinger der ikke er frataget (vælg 'Nej'). Hvis der vælges '*', tages bestillingens frataget-status ikke i betragtning.
Valgliste til klar til fremfinding Her kan vælges om søgningen skal afgrænses til bestillinger der er klar til fremfinding (vælg 'Ja') eller bestillinger der ikke er klar til fremfinding (vælg 'Nej'). Hvis der vælges '*', tages bestillingens fremfindings-status ikke i betragtning.
Valglisten er kun aktiv, når der er valgt 'Nej' i 'Frataget'.
Læs mere under Beregning af fremfindingsordrer ud fra bestillinger.
Valgliste til fremfindingsfilial Her kan angives en fremfindingsfilial, der skal søges på.
Hvis der vælges '*', tages bestillingens fremfindingsfilial ikke i betragtning
Valglisten er kun aktiv, når der er valgt 'Nej' i 'Frataget'.
Valgliste til opfyldt Her kan vælges om søgningen skal afgrænses til bestillinger der er opfyldt (vælg 'Ja') eller bestillinger der ikke er opfyldt (vælg 'Nej'). Hvis der vælges '*', tages bestillingens opfyldt-status ikke i betragtning.
Valglisten er kun aktiv, når der er valgt 'Ja' i 'Frataget'.
Valgliste til slettet Her kan vælges om søgningen skal afgrænses til bestillinger der er slettede (vælg 'Ja') eller bestillinger der ikke er slettede (vælg 'Nej'). Hvis der vælges '*', tages bestillingens slettet-status ikke i betragtning.
Bemærk: Hvis der vælges 'Ja' (kun slettede bestillinger) er det ikke muligt at vælge en frataget-status, disse felter vil blive blokeret.
Valgliste til aktiv Her kan vælges om søgningen skal afgrænses til bestillinger der er aktive (vælg 'Ja') eller bestillinger der ikke er aktive (vælg 'Nej'). Hvis der vælges '*', tages bestillingens aktiv-status ikke i betragtning.
Bemærk: Hvis der vælges 'Nej' (kun ikke aktive bestillinger) er det ikke muligt at vælge en frataget-status, disse felter vil blive blokeret.

Andet:

Element Beskrivelse
Knap til søgning Viser en liste med bestillinger, som opfylder de valgte søgekriterier
Knap til rydning af søgekriterier Rydder alle indtastede søgekriterier
Tabel med bestillinger Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Bestillings-ID
 • Tid for oprettelse
 • Status, som kan have følgende værdier:
  • 'Slettet' når bestillingen er slettet.
  • 'Frataget - ikke opfyldt' når et materiale er frataget, men bestillingen endnu ikke er opfyldt.
  • 'Frataget - opfyldt' når et materialet er frataget, og bestillingen er opfyldt.
  • 'Ikke aktiv' når bestillingen ikke er aktiv.
  • 'Ikke frataget - klar til fremfinding' når bestillingen ikke er frataget, men der er udpeget materialer, som er klar til pluk.
  • 'Ikke frataget - ikke klar til fremfinding' når bestillingen ikke er frataget, og ingen tilgængelige materialer aktuelt kan plukkes til bestillingen.
 • Frataget materiale - materiale-ID'et vises
 • Fremfindingsfilial
 • Fremfindingsplacering
 • Slettet
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Knap til tilpasning af kolonnebredde Tilpasser bredden af hver kolonne i tabellen, så den passer til kolonnens aktuelle indhold.
'Detaljer'-knap Åbner dialogen Bestillingsdetaljer med detaljerede oplysninger for den valgte bestilling.
Funktionen er kun tilgængelig, når der er valgt en bestilling i listen.
'Historik'-knap Åbner dialogen Bestillingshistorik med historikken for den valgte bestilling.
Funktionen er kun tilgængelig, når der er valgt en bestilling i listen.
'Slet'-knap Åbner dialogen til at bekræfte sletning af den valgte bestilling.
Funktionen kræver rollen ”Materialeadministration”, og at en eller flere bestillinger er valgt.
Bemærk: Sletning kan ikke synkroniseres til bibliotekssystemet, så funktionen skal kun bruges i fejlsituationer.

DIALOG (P03.1): Bestillingsdetaljer

Følgende oplysninger vises i denne dialog. Det er ikke muligt at ændre i oplysningerne.

Element Beskrivelse
Bestillingsdetaljer
 • Bestillings-ID
 • Bestilling oprettet (tidspunkt)
 • Afhentningsfilial (både filial kode og filialens navn)
 • Bestillingstype (både typekoden og typens navn)
 • Specialhåndtering (Ja/Nej)
 • Note
 • Status
 • Fremfindingsfilial
 • Fremfindingsplacering
 • Frataget materiale / Udpeget materiale
  • Frataget materiale: Hvis der er frataget et materiale til bestillingen, så vises materiale ID'et på dette materiale.
  • Udpeget materiale: Hvis der er materialer, som kan opfylde bestillingen (og den endnu ikke er frataget), så vises materiale ID'et på det materiale, som IMS har udpeget til bestillingen. Se evt. Beregning af fremfindingsordrer ud fra bestillinger.
Tabel med materialer der kan anvendes til bestillingen For hvert materiale, der kan anvendes til bestillingen, vises følgende oplysninger:
 • Materiale-ID
 • Om materialet er frataget (viser bestillings-ID eller 'Nej')
 • Materialets nuværende filial
 • Materialets nuværende placering
Tabellen kan sorteres efter alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.

'Materialedetaljer'-knap for frataget/udpeget materiale Åbner dialogen Materialedetaljer med detaljerede oplysninger for det fratagne/udpegede materiale.
Knappen er kun aktiv hvis bestillingen er frataget eller et materiale er udpeget.
'Materialehistorik'-knap for frataget/udpeget materiale Åbner dialogen Bestillingshistorik med historikken for det fratagne/udpegede materiale.
Knappen er kun aktiv hvis bestillingen er frataget eller et materiale er udpeget.
'Materialedetaljer'-knap for materialelisten Åbner dialogen Materialedetaljer med detaljerede oplysninger for det valgte materiale.
Knappen er kun aktiv, hvis der er valgt et materiale i listen.
'Materialehistorik'-knap for materialelisten Åbner dialogen Bestillingshistorik med historikken for det valgte materiale.
Knappen er kun aktiv, hvis der er valgt et materiale i listen.
'Forrige'-knap Åbner dialogen Bestillingsdetaljer for den foregående bestilling i oversigten.
Knappen er kun aktiv hvis der er en bestilling før, i forhold til det nuværende, i oversigten.
'Næste'-knap Åbner dialogen Bestillingsdetaljer for den næste bestilling i oversigten.
Knappen er kun aktiv hvis der er en efterfølgende bestilling, i forhold til det nuværende, i oversigten.

DIALOG (P03.2): Bestillingshistorik

Her vises historikken for den valgte bestilling.

Element Beskrivelse
Tabel med historik Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Tidspunkt
 • Handling
 • Status
 • Fremfindingsfilial
 • Afhentningsfilial
 • Antal materialer på bestillingen
 • Frataget materiale
 • Bruger
Tabellen kan kun sorteres efter tidspunkt. Ved at klikke på kolonnenavnet "Tidspunkt" kan man skifte mellem nyeste eller ældste handling først.

'Materialedetaljer'-knap Åbner dialogen Materialedetaljer med detaljerede oplysninger for det fratagne materiale.
Funktionen er kun tilgængelig, når den valgte række i listen har et frataget materiale.
'Materialehistorik'-knap Åbner dialogen Bestillingshistorik med historikken for det fratagne materiale.
Funktionen er kun tilgængelig, når den valgte række i listen har et frataget materiale.