P41 Flydkoder

Flydkoderne i IMS indeholder en kode og et tilhørende navn. Denne side giver mulighed for at se og redigere oplysninger for en flydkode samt oprette nye flydkoder og slette ikke brugte flydkoder. Dog er det ikke muligt at ændre selve koden for en flydkode, når den først er oprettet.

Denne side er en del af flydkodeadministrationen sammen med siden Flydkode tildelingsregler.

Bemærk: Afhængig af om IMS eller BS håndterer flydkoder, er der adgang til enten denne side og Flydkode tildelingsregler under IMS grunddata - eller Flydkoder under BS grunddata.

HOVEDSIDE (P41): Flydkoder i IMS


Siden består af følgende elementer.
Element Beskrivelse
Søgefelt Kun flydkoder der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
“Medtag inaktive flydkoder”-afkrydsningsfelt Inaktive flydkoder kan enten vises eller skjules
Tabel med flydkoder Følgende oplysninger vises i tabellen
  • Kode
  • Navn
  • Beskrivelse
  • Anvender afdelingsskift
  • Afdelingstype (flydkoder uden afdelingstype vises som <Begge>)
  • Aktiv (ja/nej)
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.


Bruger med redigeringsrettigheder
“Rediger”-knap Viser dialog med detaljerede oplysninger for den valgte flydkode (dialogboksforklaring)
“Opret”-knap Opretter en ny flydkode og viser dialog til indtastning af detaljerede oplysninger for den nye flydkode (dialogboksforklaring)
“Slet”-knap Sletter den valgte flydkode, såfremt det er muligt
Bruger uden redigeringsrettigheder
“Vis”-knap Viser dialog med detaljerede oplysninger for den valgte flydkode, men oplysningerne kan ikke redigeres (dialogboksforklaring)

DIALOG (P41.1): Rediger flydkode


Element Beskrivelse
Felt til kode Unik kode til at identificere flydkoden
Felt til navn Navn til den valgte flydkode
Felt til beskrivelse Tekst til at beskrive den valgte flydkode
Valgliste med typer Her vælges en afdelingstype til den valgte flydkode. Der kan vælges enten “Børn” eller “Voksen”, og det bruges primært til at matche materialerne med tykkelsesdefinitionerne i forbindelse med beregning af et materiales tykkelse.

Bemærk: Ændres afdelingstypen, så bør filialkonfigurationernes flydmedlemskaber samtidig kontrolleres.
“Anvender afdelingsskift”-afkrydsningsfelt Angiver om flydkoden anvender afdelingsskift (relevant på skærmene Flydmedlemskaber og Redigér flydmedlemskab)
“Aktiv”-afkrydsningsfelt Angiver om flydkoden er aktiv