P42 Flydkode tildelingsregler

Flydkoderne i IMS indeholder en kode og et tilhørende navn. Denne side giver mulighed for at opstille og redigere regler for automatisk tildeling af flydkoder til materialer.

Denne side er en del af flydkodeadministrationen sammen med siden Flydkoder.

Bemærk: Afhængig af om IMS eller BS håndterer flydkoder, er der adgang til enten denne side og Flydkoder under IMS grunddata - eller Flydkoder siden under BS grunddata.

HOVEDSIDE (P42): Flydkode tildelingsregler

Reglerne for automatisk tildeling af flydkoder er baseret på BS grunddata (fast filial, afdelingstype, afdeling, opstilling, delopstilling, materialegruppe og -type, klassifikationsinterval og alder i dage interval).

Da reglerne tillader overlappende resultater, er reglernes rækkefølge væsentlig, og det er muligt at ændre rækkefølgen af reglerne. Reglerne er prioriterede, således at rækkefølgen er et prioriteringsnummer (hvis flere regler passer på et materiale, så benyttes den med lavest rækkefølgenummer). Eksempelvis kan to regler have følgende klassifikationsintervaller '1-8' og '4-9'. Et materiale med klassifikationsværdien 5 vil passe på begge regler, og flydkoden bestemmes af den regel, der optræder i reglen med det laveste prioriteringsnummer.

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun regler der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
Tabel med flydkode tildelingsregler Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Rækkefølge
 • Fast filial
 • Afdelingstype
 • Afdeling
 • Opstilling
 • Delopstilling
 • Materialegruppe
 • Materialetype
 • Klassifikations interval
 • Alder i dage
 • Flydkode

Bruger med redigeringsrettigheder
“Rediger”-knap Viser dialog detaljerede oplysninger for den valgte regel (dialogboksforklaring)
“Opret”-knap Opretter en ny regel og viser dialog til indtastning af detaljerede oplysninger for den nye regel (dialogboksforklaring)
“Slet”-knap Fjerner den valgte regel fra tabellen
Bruger uden redigeringsrettigheder
“Vis”-knap Viser dialog med detaljerede oplysninger for den valgte regel, men oplysningerne kan ikke redigeres (dialogboksforklaring)
Bruger med rettighed til at se systemrapporter
“Beregn”-knap Åbner en ny rapport som viser resultatet af de konfigurerede tildelingsregler

DIALOG (P42.1): Detaljer for flydkode tildelingsregel


Element Beskrivelse
Felt til rækkefølge Dette tal angiver reglens rækkefølge i listen. Dette svarer til reglens prioritering – lavere tal = højere prioritering.
Bemærk: Feltet udfyldes som udgangspunkt med nummeret på den række, der var markeret i listen, da der blev trykket på knappen "Opret". Værdien kan frit ændres. Eksisterende regler vil blive flyttet i rækkefølgen, hvis det er nødvendigt.
Dette felt skal udfyldes.
Valgliste med filialer Her vælges en filial. Dette er materialets faste filial som angivet af bibliotekssystemet.
Valgliste med afdelingstyper Her vælges en afdelingstype. Der kan vælges enten “Børn” eller “Voksen”.
Valgliste med afdelinger Her vælges en afdeling.
Valgliste med opstilling Angiver opstilling for definitionen.
Valgliste med delopstilling Angiver delopstilling for definitionen.
Valgliste med materialegruppe Angiver materialegruppe for definitionen.
Valgliste med materialetype Angiver materialetype for definitionen.
Klassifikationsinterval Angiver et klassifikationsinterval, som indtastes som et tekstuelt interval.
Alder i dage interval Angiver en alder i dage som et interval. Det er tilladt at kun udfylde et af felterne, hvilket betyder mindre end eller større end et antal dage.
Valgliste med flydkoder Angiver en flydkode for definitionen. Dette felt skal udfyldes.

Tip: Vælg pseudo-flydkoden -- Fast tilhør --, hvis det ønskes at lave undtagelser: F.eks. undtage brætspil fra nogle bredere flydkode-tildelingsregler.

Bemærk: Tildeling af flydkoder kan "kortsluttes" ved at tilføje en regel med højest prioritet, der matcher alle materialer, og vælge "fast tilhør". I dette tilfælde vil alle materialer få fast tilhør.