Kaotisk opstilling

Det er ikke alle lokaliteter, der nødvendigvis tilhører en opstillingsgruppe. Eksempelvis vil en hylde, der bruges til udstilling, ikke være tilknyttet nogen opstillingsgruppe. Ligeledes vil man på et materialehotel ikke anvende opstillingsgrupper, men alle materialer må i princippet placeres alle steder. Denne form for "manglende systematik" kaldes ofte kaoslager. I biblioteksverdenen bruger man dog typisk betegnelsen kaotisk opstilling.

En lokalitet, der ikke er tilknyttet en opstillingsgruppe, må benyttes frit, men materialet skal eksplicit registreres ind på lokaliteten, for at IMS ved, hvor materialet er placeret.

For hver lokalitet er det via dens anvendelsestype angivet, hvad lokaliteten skal bruges til. I forhold til kaotisk opstilling er der flere valgmuligheder: om det er til udstilling, opbevaring/lager eller reserveringshylde. Reserveringshylder har en særlig funktion i forhold til interfacet til BS. Skelnen mellem udstilling og opbevaring giver forskellige placeringstyper, som anvendes og prioriteres, når der skal beregnes fremfindingsordrer ud fra bestillinger.