Parameter: Automatisk oprettelse af lokalitet ved automatisk oprettelse af afkast

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Hvis IMS får notifikation fra BS om, at der er sorteret et materiale til et afkast, som ikke findes i IMS forvejen, oprettes afkastet automatisk i IMS.

Denne parameter bestemmer, om der i denne situation skal oprettes en ny lokalitet, som afkastet placeres på.

Hvis parameteren er sat til "Ja", oprettes automatisk en ny lokalitet, som afkastet placeres på. Den nye lokalitet placeres som underlokalitet til den lokalitet, afkastets sorteringspunkt er placeret på.

Hvis parameteren er sat til "Nej", oprettes ingen ny lokalitet, og det nye afkast placeres på samme lokalitet som dets sorteringspunkt.

Bemærk: Ændring af parameteren påvirker ikke allerede oprettede afkast.

Se i øvrigt vejledningen "Opsætning af sorteringspunkter og afkast".