Parameter: Minimum andel materialer, der skal have samme værdi, før værdien bruges i titelstatistikken

Datatype:
Numerisk (enhed: %)
Minimum værdi:
51
Maksimum værdi:
100
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter styrer, hvor stor en andel af en titels eksemplarer, der skal have samme værdi for en given profiloplysning (flydkode, fast filial, afdelingstype, opstilling, delopstilling, materialegruppe), for at denne værdi anvendes i titelstatistikken.

Hvis der ikke er tilstrækkelig mange eksemplarer med samme værdi for profiloplysningen, vil titlen ikke få nogen værdi for profiloplysningen i titelstatistikken. Læs mere om beregningerne i beskrivelsen af automatisk livscyklushåndtering.

Den mindste værdi, der kan sættes for denne parameter, er 51 %. Dermed sikres, at titelstatistikken altid vil få en entydig værdi – eller ingen værdi – for profiloplysningen for en given titel.