Statusoptælling

Under statusoptælling kan der foretages optælling af de materialer, der er placeret i en opstillingsgruppe, i en transportenhed eller på en lokalitet.

De optalte materialer sammenholdes med de eksisterende materialeoplysninger i systemet, og evt. afvigelser kan rettes op.


Skan lokalitet eller transportenhed

På denne skærm er der mulighed for enten at vælge en opstillingsgruppe eller at skanne en label tilhørende en transportenhed eller en lokalitet. Den efterfølgende skærm afhænger af, om der trykkes "Opstillingsgruppe", eller om der skannes en transportenhed eller en lokalitet.


Vælg opstillingsgruppe

Vælg hvilken opstillingsgruppe der skal foretages statusoptælling af. Når der er valgt en opstillingsgruppe, får man mulighed for at kunne trykke på "Start statusoptælling" for at gå videre. En opstillingsgruppe vælges ved at trykke på linjen.

Det er muligt at søge i opstillingsgrupperne. Søgningen er ikke case-sensitive, og vil finde alle grupper der indeholder den søgte tekst.

Der kan kun foretages statusoptælling på én opstillingsgruppe ad gangen.


Skan materialer

Skærmbilledet viser status for den igangværende statusoptælling.

Under "Skannede materialer":


Ved skanning af et forventet materiale vil "Forventet", under "Skannede materialer", tælles én op og highlightes med grønt.

Ved skanning af et uventet materiale vil serveren kontaktes for at afgøre, om materialet lovligt må placeres på optællingsplaceringen:

Ved langt tryk på optællingsplaceringerne åbnes en dialog der viser informationen af de skannede materialer på denne optælling. Langt tryk på materialet kopiere ID.


Ved tryk på tastatur ikonet gives mulighed for manuelt at indtaste et materiale-ID.

Efterhånden som materialerne skannes, bliver der dannet registreringer, så det noteres i materialernes historik, at de er blevet set.

Uventede materialer, som lovligt må placeres på optællingsplaceringen, vil blive registreret flyttet, så materialet efterfølgende er registreret med korrekt placering.


Ved tryk på "Forrige trin" afsluttes den igangværende statusoptælling. Hvis ikke alle forventede materialer er blevet skannet eller håndteret på Ikke fundet materialer skærmen, vises dialogen, for at bekræfte at man ønsker at afslutte statusoptællingen. Herefter kan man påbegynde en ny statusoptælling.

Ved tryk på "Næste trin" føres man videre til Ikke fundne materialer skærmen, hvor ikke fundne materialer kan håndteres.


Ikke fundne materialer

På denne skærm kan man se en liste med alle de materialer, IMS har registreret på optællingsplaceringen, og som (endnu) ikke er blevet skannet via statusoptællingen. For hvert materiale vises titel og tidspunkt for seneste registrering på materialet.

Ved langt tryk på et materiale vises historikken og detaljer for det pågældende materiale. Hvis ikke hele historikteksten kan ses, er det muligt at scrolle den vandret. Man lukker historikken igen ved at trykke på "tilbage"-knappen.

Man kan sætte og fjerne markering af et materiale i listen ved at foretage et kort tryk på materialet.


Menuen "Vælg handling" giver følgende muligheder:

Ønsker man ikke at foretage nogen handling på de resterende materialer i listen, kan man blot trykke "Forrige trin" og evt. skanne flere materialer, eller gå helt ud af statusoptællingsfunktionen.