P04 Ordrer

På denne side kan der søges blandt de ordrer, der er registreret i IMS.

Det er desuden muligt at lave administrative sletninger af ordrerne.

Tip: Denne søgning er som de øvrige begrænset i antal til maksimalt 5000.
Tip: Brug knappen dobbeltpil under oversigten til automatisk at tilpasse alle kolonnebredder efter det aktuelt viste indhold. Hvis den samlede bredde dermed bliver for stor til skærmbilledet, vises en scrollbar nederst i oversigten.

HOVEDSIDE (P04): Ordrer

Ordreinformation:

Element Beskrivelse
Valgliste med ordreklasser Her kan vælges en ordreklasse, der søges efter.
Hvis der vælges *, tages ordrens klasse ikke i betragtning.
Valgliste med ordretyper Her kan vælges en ordretype, der søges efter.
Hvis der vælges *, tages ordrens type ikke i betragtning.
Datointerval for oprettelse Bruges til at fremsøge ordrer der er oprettet inden for et bestemt datointerval.
Valgliste til klar til fremfinding Her kan vælges, om søgningen skal afgrænses til ordrer, der er klar til fremfinding (vælg 'Ja'), eller ordrer der ikke er klar til fremfinding (vælg 'Nej'). Hvis der vælges '*', tages ordrens fremfindings-status ikke i betragtning.
Valgliste med listenavne Her kan vælges et listenavn, der søges efter. Hvis der vælges *, tages ordrens listenavn ikke i betragtning.
Listenavne kan kun vælges, hvis ordren er en listeordre.
Valgliste til modtagerfilial Her kan vælges en modtagerfilial, der skal søges på.
Hvis der vælges '*', tages ordrens modtagerfilial ikke i betragtning.
Bemærk, at kun flytteordrer indeholder en modtagerfilial.

Materialeinformation:

Element Beskrivelse
Felt til materiale-ID Her kan angives et materiale-ID, der skal søges efter.
Valgliste til nuværende filial Her kan vælges en nuværende filial (fremfindingsfilialen), der skal søges på.
Hvis der vælges '*', tages ordrens nuværende filial ikke i betragtning.

Andet:

Element Beskrivelse
Knap til søgning Starter søgningen.
Der søges efter ordrer, der matcher de valgte søgekriterier.
Knap til rydning af søgekriterier Rydder alle indtastede søgekriterier.
Tabel med ordrer Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Ordretype
 • Oprettelsestidspunkt
 • Klar til fremfinding
 • Listenavn
 • Forfatter
 • Titel
 • Nuværende filial
 • Note
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Tabellen tillader markering af flere rækker på én gang. Hold Ctrl-knappen nede for at vælge flere rækker. Hold Shift-knappen nede for at vælge et interval af rækker. Dette er beskrevet i detaljer under Introduktion til IMS webklient.
Knap til tilpasning af kolonnebredde Tilpasser bredden af hver kolonne i tabellen, så den passer til kolonnens aktuelle indhold.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Detaljer'-knap Åbner dialogen Ordredetaljer med detaljerede oplysninger for den valgte ordre.
Funktionen er kun tilgængelig, når der er valgt præcis én ordre i listen.
'Slet'-knap Åbner dialogen Slet ordrer til sletning af de valgte ordrer.

Bemærk: Bestillingsordrer ikke kan slettes: Bestillingsordrer beregnes automatisk på baggrund af bestillinger, som administreres i BS (i fejlsituationer kan bestillingen slettes fra Bestillinger).
Hvis der er en bestillingsordre iblandt de valgte ordrer, kan knappen derfor ikke benyttes.
'Vælg alle'-knap Markerer alle ordrer i oversigten.
'Fravælg alle'-knap Fjerner markeringer fra alle ordrer i oversigten.
Bruger uden redigeringsrettigheder.
'Detaljer'-knap Åbner dialogen Ordredetaljer med detaljerede oplysninger for den valgte ordre.
Funktionen er kun tilgængelig, når der er valgt præcis én ordre i listen.

DIALOG (P04.1): Ordredetaljer

Følgende oplysninger vises i denne dialog. Det er ikke muligt at ændre i oplysningerne.

Element Beskrivelse
Materialedetaljer
 • Ordretype
 • Oprettelsestidpunkt
 • Klar til fremfinding
 • Listenavn
 • Nuværende filial
 • Note
 • Modtagende filial
 • Forfatter
 • Titel
'Materialedetaljer'-knap Åbner dialogen Materialedetaljer med detaljerede oplysninger for materialet.
'Materialehistorik'-knap Åbner dialogen Materialehistorik med historikken for det materialet.
'Forrige'-knap Åbner dialogen Ordredetaljer for den foregående ordre i oversigten.
Knappen er kun aktiv hvis der er en ordre før, i forhold til det nuværende, i oversigten.
'Næste'-knap Åbner dialogen Ordredetaljer for den næste ordre i oversigten.
Knappen er kun aktiv hvis der er en efterfølgende ordre, i forhold til det nuværende, i oversigten.

DIALOG (P04.2): Slet ordrer

Her kan de valgte ordrer slettes. Funktionen kræver rollen ”Materialeadministration”, og at en eller flere ordrer er valgt.

Element Beskrivelse
Felt med antal ordrer Viser antallet af ordrer, som vil blive slettet.