Introduktion til IMS webklient

IMS web-klienten (eller bare web-klienten) anvendes til at administrere alle dele af IMS og til at få oplysninger om status for de forskellige elementer i relation til IMS. Web-klienten anvendes eksempelvis til at redigere systemindstillinger, håndtering af brugere og transportenheder, til at redigere indstillinger for filialer, til generering af diverse rapporter og til håndtering af visse opgaver for materialer. IMS relaterer sig direkte til ét bibliotekssystem, så alle BS-grunddata, IMS-grunddata, indstillinger og funktioner beskrevet i denne hjælp gælder IMS for én kommune.

Opbygning

Webklienten er opbygget med en menustruktur i venstre side af browservinduet, hvorfra funktionaliteterne i webklienten kan tilgås. Hovedmenuerne er følgende:

Når en side åbnes fra menuen, kan denne lukkes igen ved at klikke på 'Luk'-ikonet øverst i højre hjørne. Efterfølgende ændres ikonet til et 'Log af'-ikon, som logger brugeren af webklienten. Til venstre for luk/log af-ikonet findes hjælp-ikonet. Hvis brugeren skal bruge hjælp til en side, trykkes på hjælp-ikonet, hvorefter der åbnes et nyt browser-vindue med en hjælpetekst. Ikonerne ser ud som følger:

For at tydeliggøre på hvilken side man befinder sig vises der til venstre for ikonerne navnet på den nuværende side samt stien dertil. Det er muligt hurtigt at skifte til en af de forgående sider ved at klikke på navnet i listen.


Generelt om oversigter


Generelt om redigeringsdialoger


Generelt om valglister


Redigeringsrettigheder

På flere sider i webklienten er det muligt at foretage ændringer i den viste oversigt over f.eks. brugere. Dette gøres ved hjælp af knapperne 'Redigér', 'Opret' og 'Slet', som vises til højre for oversigten. Disse knapper er dog kun aktive for brugere af webklienten med redigeringsrettigheder. Hvis brugeren ikke har redigeringsrettigheder, vises kun knappen 'Vis' til højre for oversigten. Knappen giver adgang til detaljer for det valgte element, men der kan ikke ændres i oplysningerne. Rettigheder for en bruger tildeles ved hjælp af roller, som sættes på brugerniveau i webklienten.


Logon

Når en bruger forsøger at logge på webklienten, tjekkes følgende: