Separation af materialer

Denne funktion anvendes til at separere materialerne i en eller flere transportenheder med blandet indhold, så de bliver klar til den videre proces (f.eks. sætte på plads eller sætte på reserveringshylde). Rent fysisk foregår dette ved, at man frasorterer en eller flere fraktioner, så transportenhederne ender med kun at indeholde materialer, der skal behandles ens.

Funktionen er nært beslægtet med funktionen Tjek korrekt levering af transportenhed, som anvendes til modtagekontrol.

Separation af materialer består af følgende trin:


Skan destinationen, materialerne flyttes til

Først skal der skannes den transportenhed eller lokalitet, som materialerne flyttes til under den efterfølgende separation.

Den skannede transportenhed eller lokalitet kan anvendes ved håndtering af flere efterfølgende transportenheder med materialer, der skal separeres.

Skan destinationen, materialerne flyttes til

Når der er skannet en transportenhed eller lokalitet, skiftes automatisk til næste trin.


Skan transportenheden, materialerne tages fra

Her skannes den transportenhed, som indeholder de materialer, der skal separeres.

Der må ikke skannes samme transportenhed, som materialerne flyttes til (foregående trin).

Skan transportenheden, materialerne tages fra

Når der er skannet en transportenhed, skiftes automatisk til næste trin.


Vælg fraktion

Her vises en oversigt over de fraktioner af materialer, transportenheden indeholder – altså hvordan transportenhedens forskellige materialer skal håndteres.

Der skal vælges, hvilken fraktion der ønskes frasorteret transportenheden.

Ved at trykke på "Skift visning" skiftes mellem, at materialer til et udstillingsforløb på filialen vises som én samlet række eller vises som én række pr. udstillingsforløb.

Vælg fraktion

Når der er valgt en fraktion trykkes "Separer" for at skifte til næste trin.


Skan materialerne

Der vises en liste med de materialer, der er i den fraktion, der blev valgt i foregående trin. Disse materialer skal nu separeres fra.

Skan materialerne - fuld visning

Skærmbilledet minder meget om fremfinding, og anvendes på samme måde.

Hver gang et materiale skannes, fjernes det fra listen, og det registreres, at materialet er flyttet til den destination (transportenhed eller lokalitet), der blev skannet i funktionens første trin.

Hvis materialet ikke kan findes, trykkes på "Ikke fundet". Dermed registreres materialet bortkommet. Dette er dog ikke muligt for et materiale, der er frataget.

Menuen giver følgende muligheder:

Skan materialerne - menu

Vælges "Skift visning" ser skærmen ud som vist nedenfor.

Skan materialerne - kompakt visning

I kompakt visning kan man få vist detaljer for et enkelt materiale ved at holde fingeren på rækken i et ca. et sekund. Detaljevinduet forsvinder, når der trykkes på skærmen.

Skan materialerne - detalje popup

Ved at trykke på materialets titel kaldes forsideservicen der viser et billede af forsiden af det pågældende materiale. Man kan fjerne billedet igen ved at trykke på eller udenfor billedet samt ved at trykke på "tilbage"-knappen. Hvis der ikke et et forsidebillede tilgængeligt, vises der en besked om dette.

Skan materialerne - forsidebillede

Ved at trykke på materialets id, som er fremhævet med blå skrift, fremvises materialets historik. Her kan ses hvor materialet tidligere har været placeret samt datoen for de forskellige handlinger. Man har mulighed for at se de 15 seneste bevægelser for materialet. Visning af historikken lukkes ved at trykke på "tilbage"-knappen.

Skan materialerne - historik popup

Når det sidste materiale på listen er skannet (eller ikke fundet), skiftes tilbage til trinet Skan transportenheden, materialerne tages fra, og der kan fortsættes med at separere en ny transportenhed.