Parameter: Tidsfrist for fejlretningsordrer for materialer i opstillingsgrupper i uoverensstemmelse med kategorikonsekvensen

Datatype:
Numerisk (antal døgn)
Må være tomt:
Ja
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Parameteren styrer, om den automatiske fejlretning opretter fejlretningsordrer på materialer, som er placeret i en opstillingsgruppe, hvor kategorikonsekvensen angiver, at de ikke må stå.

Er parameteren ikke sat, oprettes ikke fejlretningsordrer.

Er parameteren sat, angiver værdien, hvor lang tid der skal gå, før der oprettes fejlretningsordrer til forkert placerede materialer.

Der regnes i hele døgn målt fra den seneste registrering på materialet til tidspunktet for kørslen af det job, der foretager fejlretningen (kører typisk om natten). Sættes parameteren til 0, fejlrettes alle de relevante materialer ved førstkommende kørsel. Sættes parameteren til 1, fejlrettes de materialer, der har ligget stille i mindst 1 døgn, osv.

Foretages en anden registrering på materialet, inden tidsfristen udløber, fejlrettes materialet ikke.


Detaljer om fejlretningen

Materialer kan være forkert placeret i opstillingsgruppen, enten fordi kategorikonsekvensen angiver, at materialet altid skal på et materialehotel, eller fordi eksemplar-min eller eksemplar-max er overskredet, og kategorikonsekvensen ikke tillader dette.

Der kigges ikke på meter-max, da det er en anden problemstilling.

De komplekse kategorikonsekvenser, der dikterer, at et antal eller en andel af en titels eksemplarer skal holdes på hotel, behandles på den måde, at parameteren altid betragtes som nul, da formålet med denne type fejlretningsordrer ikke er at fylde materialehotellet op – kun at fjerne materialer fejlagtigt placeret i opstillingsgrupperne.

Samlet medfører det følgende håndtering af kategorikonsekvenserne:

Når der oprettes fejlretningsordrer for at reducere antallet af eksemplarer i en opstillingsgruppe, udpeges de materialer, der har stået urørt længst tid, først.