P02 Titler

På denne side administreres oversigten over titler, der er registreret i IMS. Der kan søges iblandt titlerne, og søgningen kan indskrænkes ved hjælp af en række søgekriterier som f.eks. forfatter, titel, materialetype m.fl. For hver titel vises FAUST-nr., forfatter, titel og kategori i oversigten.

Siden kan også benyttes til at ændre kategori eller materialetykkelse for flere titler på én gang. Ændringerne påvirker informationerne tilknyttet FAUST-nummeret for titlen, hvilket medfører, at ændringen kommer til at påvirke alle materialer med det pågældende FAUST-nummer.

En titel vises kun i søgeresultatet, hvis der eksisterer mindst ét materiale med den pågældende titel.

Hvis søgeresultatet indeholder mere end 5000 rækker, vises resultatet ikke i oversigten, og der skal anvendes flere søgekriterier.

Tip: Søgefelterne til forfatter og titel viser en valgliste med mulige forslag. Listen henter forfattere/titler fra databasen, som minder om det indtastede tekst.

HOVEDSIDE (P02): Titler

Titelinformation:

Element Beskrivelse
Felt til forfatter Her angives en søgestreng for titlens forfatter.
Der kan anvendes ? som wildcard (jokertegn). Der er implicit ? i slutningen af den indtastede tekst.
Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
Indtastes eksempelvis and matcher det forfattere Andersen, Andresen og lignende.
Hvis feltet efterlades tomt, søges ikke på forfatter.
Felt til titel Her angives en søgestreng for titlens forfatter.
Der gælder samme regler som for søgning på forfatter.
Felt til materiale-ID Her kan angives et materiale-ID, der skal søges efter.
Der kan anvendes ? som wildcard (jokertegn). Anvendes der ikke wildcard og feltet udfyldes, søges der efter titler med præcist match på den indtastede værdi - inkl. evt. foranstillede 0'er.
Felt til FAUST-nr. Her kan angives et FAUST-nummer, der skal søges efter.
Der kan anvendes ? som wildcard (jokertegn). Anvendes der ikke wildcard og feltet udfyldes, søges der efter titler med præcist match på den indtastede værdi - inkl. evt. foranstillede 0'er.
Valgliste med materialetyper Her kan vælges en materialetype, der søges efter.
Hvis der vælges *, tages titlens materialetype ikke i betragtning.
Klassifikationsinterval Bruges til at søge titler med en bestemt klassifikation og angives som et tekstuelt interval.
Alfabetiseringsinterval Bruges til at søge titler med en bestemt alfabetisering og angives som et tekstuelt interval.
Accessionsdatointerval Bruges til at fremsøge titler inden for et bestemt interval af accessionsdatoer. Titlens accessionsdato beregnes i titelstatistikken som den accessionsdato, der optræder på flest af titlens materialer. Titler der ikke har tilknyttet en beregnet accessionsdato, vil blive sorteret fra, hvis der angives et accessionsdatointerval ved søgningen.
Valgliste med kategorier Her kan vælges en kategori, der søges efter.
Hvis der vælges *, tages titlens kategori ikke i betragtning.
Valgliste til låsning for automatiske livscyklushandlinger Her kan vælges om søgningen skal afgrænses til titler der er låst for automatiske livscyklushandlinger. Hvis der vælges '*', tages dette ikke i betragtning.

Profilinformation:

Element Beskrivelse
Valgliste med flydkoder Her kan vælges en flydkode, der søges efter.
Hvis der vælges *, tages materialets flydkode ikke i betragtning.
Valgliste med faste filialer Her kan angives en fast filial, der skal søges på.
Hvis der vælges *, tages materialets faste filial ikke i betragtning.
Bemærk: Hvis der vælges en fast filial, udelukkes flydende materialer fra søgningen.
Valgliste med faste afdelinger Her kan vælges en fast afdeling, der søges efter.
Hvis der vælges *, tages materialets afdeling ikke i betragtning.
Valgliste med opstillinger Her kan vælges en opstilling, der søges efter.
Hvis der vælges *, tages materialets opstilling ikke i betragtning.
Valgliste med delopstillinger Her kan vælges en delopstilling, der søges efter.
Hvis der vælges *, tages materialets delopstilling ikke i betragtning.
Valgliste med materialegrupper Her kan vælges en materialegruppe, der søges efter.
Hvis der vælges *, tages materialets materialegruppe ikke i betragtning.

Andet (parametre):

Element Beskrivelse
Valgliste til valg af om titlens materialer skal være med i IMS eller ej. Her kan vælges om søgningen skal afgrænses til titlens materialer der er med i IMS (vælg 'Ja') eller titlens materialer der holdt udenfor IMS (vælg 'Nej'). Hvis der vælges '*', medtages alle titlens materialer.

Andet:

Element Beskrivelse
Knap til søgning Viser en liste med titler, som opfylder de valgte søgekriterier
Knap til rydning af søgekriterier Rydder alle indtastede søgekriterier
Tabel med titler Følgende oplysninger vises i tabellen
 • FAUST-nr.
 • Klassifikation
 • Forfatter
 • Titel
 • Kategori
 • Låst
 • Tykkelse, sat
 • Antal materialer der matcher søgekriterierne
 • Antal materialer for titlen
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner undtagen klassifikation. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter. Tabellen tillader markering af flere rækker på én gang. Hold Ctrl-knappen nede for at vælge flere rækker. Dette er beskrevet i detaljer under Introduktion til IMS webklient.
Knap til tilpasning af kolonnebredde Tilpasser bredden af hver kolonne i tabellen, så den passer til kolonnens aktuelle indhold.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Detaljer'-knap Viser 'Titeldetaljer'-dialog med detaljerede oplysninger for den valgte titel
Funktionen er kun tilgængelig, når der er valgt præcis én titel i listen.
'Historik'-knap Viser 'Titelhistorik'-dialog med historikken for den valgte titel.
Funktionen er kun tilgængelig, når der er valgt præcis én titel i listen.
'Skift kategori'-knap Viser 'Skift kategori'-dialog med til at skifte kategori og/eller lås for automatiske livscyklushandlinger for den/de valgte titel/titler
'Skift tykkelse'-knap Viser 'Skift materialetykkelse'-dialog med til at skifte materialetykkelse for den/de valgte titel/titler
'Udstillingsgruppe'-knap Åbner dialogen Tilføj til udstillingsgruppe til tilføjelse af de valgte titler til en udstilllingsgruppe.
Funktionen er kun tilgængelig, når der er valgt mindst én titel i listen.
'Vælg alle'-knap Markerer alle titler i titeloversigten
'Fravælg alle'-knap Fjerner markeringer fra alle titler i titeloversigten
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Detaljer'-knap Viser 'Titeldetaljer'-dialog med detaljerede oplysninger for den valgte titel
'Vælg alle'-knap Markerer alle titler i titeloversigten
'Fravælg alle'-knap Fjerner markeringer fra alle titler i titeloversigten

DIALOG (P02.1): Titeldetaljer

Følgende oplysninger vises i venstre side af denne dialog. Det er ikke muligt at ændre i oplysningerne.

Element Beskrivelse
Titeldetaljer
 • FAUST-nr.
 • Forfatter
 • Titel
 • Klassifikation (læs mere under 'Tekstuelle intervaller')
 • Alfabetisering (læs mere under 'Tekstuelle intervaller')
 • Materialetype
 • Kategori
 • Livscyklushandlinger
 • Startkategori
 • Sidetal
 • Materialetykkelse
  - En tykkelse som er sat på den specifikke titel (ikke beregnet af IMS). Læs mere under 'Beregning af et materiales tykkelse'.
 • Forsidebillede
  - Hvis et forsidebillede eksisterer vil dette blive vist.
Hvis klassifikationsvisning findes for titlen, og denne er forskellig fra klassifikationen, så vil den blive vist i parentes efter klassifikationen.
'Kategori'-knap Åbner dialogen Detaljer for kategori med detaljer om den tilknyttede kategori.
'Titelstatistik'-knap Åbner dialogen Titelstatistik og livscyklussimulering med simulering af beregning af titelstatistik for den pågældende titel.
'Forrige'-knap Åbner dialogen Titeldetaljer for den foregående titel i oversigten.
Knappen er kun aktiv hvis der er en titel før, i forhold til den nuværende, i oversigten.
'Næste'-knap Åbner dialogen Titeldetaljer for den næste titel i oversigten.
Knappen er kun aktiv hvis der er en efterfølgende titel, i forhold til den nuværende, i oversigten.

DIALOG (P02.2): Skift kategori eller livscyklushandling

Element Beskrivelse
Felt til antal titler Viser antallet af titler, der skal have skiftet kategori
Valgliste med kategorier De valgte titler får denne kategori. Checkboksen skal markeres inden et valg kan foretages.
Valgliste med tilstande for automatiske livscyklushandlinger De valgte titler får denne kategori. Checkboksen skal markeres inden et valg kan foretages.

DIALOG (P02.3): Skift materialetykkelse

Element Beskrivelse
Felt til antal titler Viser antallet af titler, der skal have skiftet materialetykkelse
Felt til materialetykkelse De valgte titler får tildelt denne materialetykkelse. Det er muligt at sætte materialetykkelse til blank, hvilket betyder, at IMS automatisk sætter materialetykkelsen. Læs mere under 'Beregning af et materiales tykkelse'.

DIALOG (P02.5): Titelhistorik

Her vises historikken for den valgte titel.

Element Beskrivelse
Tabel med historik Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Tidspunkt
 • Handling
 • Forfatter
 • Titel
 • Klassifikation
 • Kategori
 • Låst for automatiske livscyklushandlinger
 • Bruger ansvarlig for handling
'Forrige'-knap Åbner dialogen Titelhistorik for den foregående titel i oversigten.
Knappen er kun aktiv hvis der er en titel før, i forhold til den nuværende, i oversigten.
'Næste'-knap Åbner dialogen Titelhistorik for den næste titel i oversigten.
Knappen er kun aktiv hvis der er en efterfølgende titel, i forhold til den nuværende, i oversigten.

DIALOG (P02.6): Titelstatistik og livscyklussimulering

Denne dialog anvendes til at se, hvordan den automatiske livscyklushåndtering regner på den valgte titel.

Simuleringen bliver udført på den titel man har valgt at se titeldetaljer for.


Element Beskrivelse
Felt med resultatet Når simuleringen er udført, vises resultatet i dette felt.

DIALOG (P02.7): Tilføj titler til udstillingsgruppe

Her kan de valgte titler tilføjes til en udstillingsgruppe. Funktionen kræver rollen ”Udstillingsadministration”, og at en eller flere titler er valgt.


Felt med titelantal Viser antallet af titler der skal tilføjes en udstilllingsgruppe.
Valgliste med udstillingsgrupper Den udstillingsgruppe som materialerne skal tilføjes til.
'Vis'-knap Viser Indtast oplysninger for udstillingsgruppen-dialog med detaljerede plysninger for den valgte udstillingsgruppe (dialogboksforklaring)