P40 Udstillingsgrupper

En udstillingsgruppe definerer et udsnit af materialer, der kan danne grundlag for et eller flere udstillingsforløb.

Materialer kan indgå i udstillingsgruppen på følgende måder:


HOVEDSIDE (P40): Udstillingsgrupper

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun udstillingsgrupper, der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen.
Tabel med udstillingsgrupper Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Navn
 • Beskrivelse
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialogen Indtast oplysninger for udstillingsgruppen med detaljerede oplysninger for den valgte udstillingsgruppe.
'Opret'-knap Åbner dialogen Indtast oplysninger for udstillingsgruppen til oprettelse af ny udstillingsgruppe.
'Slet'-knap Sletter den valgte udstillingsgruppe.
'Vis forløb'-knap Viser standardrapporten udstillingsforløb, der viser de aktive udstillingsforløb på valgt udstillingsgruppe.
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialogen Indtast oplysninger for udstillingsgruppen med detaljerede oplysninger for den valgte udstillingsgruppe, men oplysningerne kan ikke redigeres.

DIALOG (P40.1): Indtast oplysninger for udstillingsgruppen

Denne dialog anvendes både til redigering af en eksisterende og oprettelse af en ny udstillingsgruppe.

Udstillingsgruppens navn og beskrivelse kan indtastes, og udstillingsgruppens indhold kan redigeres.

Element Beskrivelse
Felt til navn Navn til at identificere udstillingsgruppen.
Felt til beskrivelse En beskrivelse af udstillingsgruppen.
'Aktiv'-afkrydsningsfelt Angiver om udstillingsgruppen er aktiv eller ej. Udstillingsgrupper, der ikke er aktive, frasorteres som standard i listen over udstillingsgrupper.

Definitioner af udstillingsgruppens indhold

Element Beskrivelse
Tabel med definitioner af udstillingsgruppens indhold Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Afdelingstype
 • Afdeling
 • Opstilling
 • Delopstilling
 • Materialegruppe
 • Materialetype
 • Kategori
 • Fast filial
 • Flydkode
 • Alder
 • Klassifikation
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialogen Redigér definition med detaljerede oplysninger for den valgte definition.
'Opret'-knap Åbner dialogen Redigér definition til oprettelse af en ny definition.
'Slet'-knap Sletter den valgte definition.
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialogen Redigér definition med detaljerede oplysninger for den valgte definition, men oplysningerne kan ikke redigeres.

Eksplicit udpegede materialer.

Element Beskrivelse
'Redigér'-knap Åbner dialogen Rediger eksplicit udpegede materialer, hvor udstillingsgruppens eksplicit udpegede materialer kan ses og evt. fjernes.
'Importér liste'-knap Åbner dialogen Importér materialer, hvorfra materialer kan importeres fra en eller flere BS lister.
'Importér fil'-knap Åbner en dialog, hvorfra det er muligt at vælge en CSV-fil med materiale-id'er, som skal importeres til udstillingsgruppen.
'Fjern alle'-knap Fjerner alle eksplicit udpegede materialer fra udstillingsgruppen. Hvis der svares 'Ja' til den efterfølgende bekræftelsesbesked, vil materialerne blive fjernet, og dette kan ikke annulleres.
Felt til antallet af valgte materialer Viser antallet af eksplicit udpegede materialer i udstillingsgruppen.

Eksplicit udpegede titler.

Element Beskrivelse
'Redigér'-knap Åbner dialogen Rediger eksplicit udpegede titler, hvor udstillingsgruppens eksplicit udpegede titler kan ses og evt. fjernes.
'Importér liste'-knap Åbner dialogen Importér titler, hvorfra titler kan importeres fra en eller flere BS lister.
'Importér fil'-knap Åbner en dialog, hvorfra det er muligt at vælge en CSV-fil med materiale-id'er, som skal importeres til udstillingsgruppen som de titler, der effektivt er indeholdt i filen.
'Fjern alle'-knap Fjerner alle eksplicit udpegede titler fra udstillingsgruppen. Hvis der svares 'Ja' til den efterfølgende bekræftelsesbesked, vil titlerne blive fjernet, og dette kan ikke annulleres.
Felt til antallet af valgte titler Viser antallet af eksplicit udpegede titler i udstillingsgruppen.

DIALOG (P40.2): Redigér definition

Denne dialog anvendes både til redigering af en eksisterende og oprettelse af en ny definition. Definitioner bruges til at fastsætte kriterier for materialer, som kan bruges i udstillingsgruppen.

Bemærk: Det er først ved den natlige kørsel, at den egentlige tilknytning af materialer til udstillingsgruppen finder sted. Det betyder, at ændringer i udstillingsgruppens definitioner først slår igennem til den følgende dag.
Element Beskrivelse
Valgliste til afdelingstype Her kan der vælges en afdelingstype.
Valgliste til afdeling Her kan der vælges en afdeling.
Valgliste til opstilling Her kan der vælges en opstilling.
Valgliste til delopstilling Her kan der vælges en delopstilling.
Valgliste til materialegruppe Her kan der vælges en materialegruppe.
Valgliste til materialetype Her kan der vælges en materialetype.
Valgliste til kategori Her kan der vælges en kategori.
Valgliste til fast filial Her kan der vælges en filial. Hvis der er valgt en flydkode kan der ikke vælges en fast filial.
Valgliste til flydkode Her kan der vælges en flydkode. Hvis der er valgt en fast filial kan der ikke vælges en flydkode.
Felter til aldersinterval Her kan der angives et interval for materialernes alder (i dage). Et materiales alder beregnes ud fra dets accessionsdato.
Felter til klassifikationsinterval Her kan der angives et interval for materialernes klassifikation.
'Materialer'-knap Viser dialogen Matchende materialer, hvor de matchende materialer vises.

Bemærk:Denne beregning laves på den aktuelle definition og kan være tids- og ressourcekrævende. Resultatet vises kun, hvis antallet er under grænsen på visningsantal (5.000). Udstillingsgruppen kan fint fungere med et større antal.

DIALOG (P40.3): Matchende materialer

Denne dialog viser de materialer, der matcher med kriterierne fra en enkelt udstillingsgruppe-definition.

Bemærk: Kun materialer, der via filial og afdeling er med i IMS og er udlånbare via materialegruppe, samt ikke er kasserede eller slettede, er kandidater.
Element Beskrivelse
Tabel med materialeinformation Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Materiale-ID
 • Klassifikation
 • Forfatter
 • Titel
 • Filial
 • Placering
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
'Detaljer'-knap Viser dialogen Materialedetaljer med detaljerede oplysninger for det valgte materiale.
Forsidebillede Hvis der findes et forsidebillede, vises dette.

DIALOG (P40.4): Importer materialer

Denne dialog viser en liste over de BS-lister med materialer, der kan importeres til en udstillingsgruppe.

Der importeres kun udlånbare materialer der er med i IMS.

Ved importering tilføjes materialerne i BS-listen til udstillingsgruppens liste med eksplicit udpegede materialer. Efter endt importering vises antallet af materialer der blev tilføjet. Dette antal kan være mindre end antallet af materialer i BS-listen, hvis et eller flere af materialerne i BS-listen allerede var udpeget i udstillingsgruppen, eller ikke var udlånbare/med i IMS.

Element Beskrivelse
Tabel med BS lister Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Liste
 • Antal
'Importer'-knap Materialer fra den valgte BS liste importeres til udstillingsgruppen. Dette valg kan ikke annulleres.
'Slet liste'-knap BS listen slettes. Dette påvirker ikke allerede importerede materialer. Dette valg kan ikke annulleres.

DIALOG (P40.5): Rediger eksplicit udpegede materialer

Denne dialog viser en liste over de materialer der er eksplicit udpeget til at være en del af udstillingsgruppen. Det er muligt at markere et eller flere materialer i listen og herefter fjerne dem fra udstillingsgruppen ved at klikke på 'Fjern'.

Element Beskrivelse
Tabel med materialeinformation Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Materiale-ID
 • Klassifikation
 • Forfatter
 • Titel
 • Filial
 • Placering
'Detaljer'-knap Viser materialedetaljer for det valgte materiale.
'Fjern'-knap De valgte materialer fjernes fra udstillingsgruppen. Dette valg kan ikke annulleres.
'Vælg alle'-knap Alle materialer i listen markeres.
'Fravælg alle'-knap Alle materialer i listen afmarkeres.
Forsidebillede Hvis der findes et forsidebillede, vises dette.

DIALOG (P40.6): Importer titler

Denne dialog viser en liste over de BS-lister med titler, der kan importeres til en udstillingsgruppe.

Ved importering tilføjes titlerne i BS-listen til udstillingsgruppens liste med eksplicit udpegede titler. Efter endt importering vises antallet af titler der blev tilføjet.

Element Beskrivelse
Tabel med BS lister Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Liste
 • Antal
'Importer'-knap Titler fra den valgte BS liste importeres til udstillingsgruppen. Dette valg kan ikke annulleres.
'Slet liste'-knap BS listen slettes. Dette påvirker ikke allerede importerede titler. Dette valg kan ikke annulleres.

DIALOG (P40.7): Rediger eksplicit udpegede titler

Denne dialog viser en liste over de titler der er eksplicit udpeget til at være en del af udstillingsgruppen. Det er muligt at markere et eller flere titler i listen og herefter fjerne dem fra udstillingsgruppen ved at klikke på 'Fjern'.

Element Beskrivelse
Tabel med titelinformation Følgende oplysninger vises i tabellen
 • FAUST-nr
 • Klassifikation
 • Forfatter
 • Titel
 • Kategori
 • Antal
'Detaljer'-knap Viser titeldetaljer for den valgte titel.
'Fjern'-knap De valgte titler fjernes fra udstillingsgruppen. Dette valg kan ikke annulleres.
'Vælg alle'-knap Alle titler i listen markeres.
'Fravælg alle'-knap Alle titler i listen afmarkeres.
Forsidebillede Hvis der findes et forsidebillede, vises dette.