P40 Udstillingsgrupper

En udstillingsgruppe definerer et udsnit af materialer, der kan danne grundlag for et eller flere udstillingsforløb.

Inklusion af materialer

Materialer kan indgå i udstillingsgruppen på følgende måder:

Eksklusion af materialer

Materialer kan også filtreres (ekskluderes) fra en udstillingsgruppe via et sæt af materialedefinitioner. Når IMS skal finde ud af, om et materiale tilhører en udstillingsgruppe, tjekkes først, om det er inkluderet på en af de ovennævnte 3 måder. Dernæst tjekkes det, om det er ekskluderet, dvs. om det skal filtreres fra. Hvis materialet er ekskluderet fra udstillingsgruppen, vil det ikke tilhøre udstillingsgruppen, på trods af, at man f.eks. specifikt har udpeget materialet til at skulle tilhøre udstillingsgruppen. På den måde kan man sige, at ekskludering af materialer fra en udstillingsgruppe har forrang frem for inklusion.

Bemærk: Ekskludering af materialer fra en udstillingsgruppe har forrang frem for inklusion.

HOVEDSIDE (P40): Udstillingsgrupper

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun udstillingsgrupper, der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen.
Tabel med udstillingsgrupper Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Navn
 • Beskrivelse
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialogen Indtast oplysninger for udstillingsgruppen med detaljerede oplysninger for den valgte udstillingsgruppe.
'Opret'-knap Åbner dialogen Indtast oplysninger for udstillingsgruppen til oprettelse af ny udstillingsgruppe.
'Slet'-knap Sletter den valgte udstillingsgruppe.
'Vis forløb'-knap Viser standardrapporten udstillingsforløb, der viser de aktive udstillingsforløb på valgt udstillingsgruppe.
'Materialer'-knap Viser standardrapporten materialer i en udstillingsgruppe, der viser materialerne tilhørende valgt udstillingsgruppe.
'Start beregning'-knap Starter beregning af match mellem materialer og udstillingsgrupper. Beregningen tager nogle minutter, og kører i baggrunden. Når beregningen er færdig, vil den aktuelle konfiguration af udstillingsgrupper være effektiv i forbindelse med anvisning.
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialogen Indtast oplysninger for udstillingsgruppen med detaljerede oplysninger for den valgte udstillingsgruppe, men oplysningerne kan ikke redigeres.

DIALOG (P40.1): Udstillingsgruppe

Denne dialog anvendes både til redigering af en eksisterende og oprettelse af en ny udstillingsgruppe. Udstillingsgruppens navn og beskrivelse kan indtastes, og udstillingsgruppen kan aktiveres/deaktiveres.

Element Beskrivelse
Felt til navn Navn til at identificere udstillingsgruppen.
Felt til beskrivelse En beskrivelse af udstillingsgruppen.
'Aktiv'-afkrydsningsfelt Angiver om udstillingsgruppen er aktiv eller ej. Udstillingsgrupper, der ikke er aktive, frasorteres som standard i listen over udstillingsgrupper.

FANEBLAD #1 på siden "Udstillingsgruppe": Titler

Inkluderede titler. Disse titler er eksplicit udpegede til at tilhøre udstillingsgruppen. Eksemplarer af denne titel vil tilhøre udstillingsgruppen.

Element Beskrivelse
'Tilføj BS-liste'-knap Åbner dialogen Importér titler, hvorfra titler kan importeres fra en eller flere BS lister.
'Tilføj filliste'-knap Åbner en dialog, hvorfra det er muligt at vælge en CSV-fil med materiale-id'er, som skal importeres til udstillingsgruppen som de titler, der effektivt er indeholdt i filen. Filformatet er beskrevet her.
'Vælg alle'-knap Vælger alle titler i listen.
'Fravælg alle'-knap Fravælger alle titler i listen.
'Detaljer'-knap Viser detaljer for den valgte titel. Knappen virker kun, hvis der er valgt præcis én titel.
'Slet'-knap Fjerner de valgte titler fra listen.

FANEBLAD #2 på siden "Udstillingsgruppe": Materialer

Inkluderede materialer. Disse materialer er eksplicit udpegede til at tilhøre udstillingsgruppen.

Element Beskrivelse
'Tilføj BS-liste'-knap Åbner dialogen Importér materialer, hvorfra materialer kan importeres fra en eller flere BS lister.
'Tilføj filliste'-knap Åbner en dialog, hvorfra det er muligt at vælge en CSV-fil med materiale-id'er, som skal importeres til udstillingsgruppen som de materialer, der effektivt er indeholdt i filen. Filformatet er beskrevet her.
'Vælg alle'-knap Vælger alle materialer i listen.
'Fravælg alle'-knap Fravælger alle materialer i listen.
'Detaljer'-knap Viser detaljer for det valgte materiale. Knappen virker kun, hvis der er valgt præcis ét materiale.
'Slet'-knap Fjerner de valgte materialer fra listen.

FANEBLAD #3 på siden "Udstillingsgruppe": Materialedefinitioner

Her kan man tilføje materialedefinitioner, der angiver udsnit af materialesamlingen, som tilhører udstillingsgruppen.

Element Beskrivelse
Tabel med definitioner af udstillingsgruppens indhold Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Afdelingstype
 • Afdeling
 • Opstilling
 • Delopstilling
 • Materialegruppe
 • Materialetype
 • Kategori
 • Fast filial
 • Flydkode
 • Alder
 • Klassifikation
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialogen Redigér definition med detaljerede oplysninger for den valgte definition.
'Opret'-knap Åbner dialogen Redigér definition til oprettelse af en ny definition.
'Slet'-knap Sletter den valgte definition.
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialogen Redigér definition med detaljerede oplysninger for den valgte definition, men oplysningerne kan ikke redigeres.

Definitioner af eksluderede materialer

Her kan man tilføje materialedefinitioner, der angiver udsnit af materialesamlingen, som ikke tilhører udstillingsgruppen. De ekskluderende materialedefinitioner anvendes på udstillingsgruppen efter at materialer er tilføjet, dvs. de fungerer som et filter der anvendes til slut. Med andre ord så vil et materiale der både er inkluderet i udstillingsgruppen (specifikt udpeget eller via. en inkluderende materialedefinition), og som samtidig også er ekskluderet, ikke tilhøre udstillingsgruppen.

Element Beskrivelse
Tabel med definitioner af materialeudsnit der skal ekskluderes fra udstillingsgruppen Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Afdelingstype
 • Afdeling
 • Opstilling
 • Delopstilling
 • Materialegruppe
 • Materialetype
 • Kategori
 • Fast filial
 • Flydkode
 • Alder
 • Klassifikation
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialogen Redigér definition med detaljerede oplysninger for den valgte definition.
'Opret'-knap Åbner dialogen Redigér definition til oprettelse af en ny definition.
'Slet'-knap Sletter den valgte definition.
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialogen Redigér definition med detaljerede oplysninger for den valgte definition, men oplysningerne kan ikke redigeres.

DIALOG (P40.2): Redigér definition

Denne dialog anvendes både til redigering af en eksisterende og oprettelse af en ny definition. Definitioner bruges til at fastsætte kriterier for materialer, som kan bruges i udstillingsgruppen.

Bemærk: Det er først ved den natlige kørsel, at den egentlige tilknytning af materialer til udstillingsgruppen finder sted. Det betyder, at ændringer i udstillingsgruppens definitioner først slår igennem til den følgende dag. Dog kan man starte beregningen manuelt ved at klikke på "Start beregning" på siden Udstillingsgrupper. Ændringerne vil så træde i kraft efter nogle minutter, når beregningen er færdig.
Element Beskrivelse
Valgliste til afdelingstype Her kan der vælges en afdelingstype.
Valgliste til afdeling Her kan der vælges en afdeling.
Valgliste til opstilling Her kan der vælges en opstilling.
Valgliste til delopstilling Her kan der vælges en delopstilling.
Valgliste til materialegruppe Her kan der vælges en materialegruppe.
Valgliste til materialetype Her kan der vælges en materialetype.
Valgliste til kategori Her kan der vælges en kategori.
Valgliste til fast filial Her kan der vælges en filial. Hvis der er valgt en flydkode kan der ikke vælges en fast filial.
Valgliste til flydkode Her kan der vælges en flydkode. Hvis der er valgt en fast filial kan der ikke vælges en flydkode.
Felter til aldersinterval Her kan der angives et interval for materialernes alder (i dage). Et materiales alder beregnes ud fra dets accessionsdato.
Felter til klassifikationsinterval Her kan der angives et interval for materialernes klassifikation.
'Materialer'-knap Viser dialogen Matchende materialer, hvor materialer der matcher kriterierne fra en enkelt udstillingsgruppe-definition vises.

Bemærk: Denne beregning laves på den aktuelle definition og kan være tids- og ressourcekrævende. Resultatet vises kun, hvis antallet er under grænsen på visningsantal (5.000). Udstillingsgruppen kan fint fungere med et større antal.

Bemærk: Kun materialer, der via filial og afdeling er med i IMS og er udlånbare via materialegruppe, samt ikke er kasserede eller slettede, er kandidater.

DIALOG (P40.3): Matchende materialer

Element Beskrivelse
Tabel med materialeinformation Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Materiale-ID
 • Klassifikation
 • Forfatter
 • Titel
 • Filial
 • Placering
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
'Detaljer'-knap Viser dialogen Materialedetaljer med detaljerede oplysninger for det valgte materiale.
Forsidebillede Hvis der findes et forsidebillede, vises dette.

DIALOG (P40.4): Importer materialer

Denne dialog viser en liste over de BS-lister med materialer, der kan importeres til en udstillingsgruppe.

Der importeres kun udlånbare materialer der er med i IMS.

Ved importering tilføjes materialerne i BS-listen til udstillingsgruppens liste med eksplicit udpegede materialer. Efter endt importering vises antallet af materialer der blev tilføjet. Dette antal kan være mindre end antallet af materialer i BS-listen, hvis et eller flere af materialerne i BS-listen allerede var udpeget i udstillingsgruppen, eller ikke var udlånbare/med i IMS.

Element Beskrivelse
Tabel med BS lister Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Liste
 • Antal
'Importer'-knap Materialer fra den valgte BS liste importeres til udstillingsgruppen. Dette valg kan ikke annulleres.
'Slet liste'-knap BS listen slettes. Dette påvirker ikke allerede importerede materialer. Dette valg kan ikke annulleres.

DIALOG (P40.6): Importer titler

Denne dialog viser en liste over de BS-lister med titler, der kan importeres til en udstillingsgruppe.

Ved importering tilføjes titlerne i BS-listen til udstillingsgruppens liste med eksplicit udpegede titler. Efter endt importering vises antallet af titler der blev tilføjet.

Element Beskrivelse
Tabel med BS lister Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Liste
 • Antal
'Importer'-knap Titler fra den valgte BS liste importeres til udstillingsgruppen. Dette valg kan ikke annulleres.
'Slet liste'-knap BS listen slettes. Dette påvirker ikke allerede importerede titler. Dette valg kan ikke annulleres.

Filformat ved import af materialer og titler

Når der importeres materialer eller titler, skal filen være på følgende form:

    Header
    Materiale-id 1
    Materiale-id 2
    Materiale-id 3
    ...
    
Bemærk: Det er uden betydning, hvad der står i headeren, da den ikke importeres. Materiale-id'erne skal separeres af et linjeskift.