Automatisk skift af afdeling for flydende materialer

IMS kan konfigureres, så flydende materialer automatisk skifter afdeling, når de flyder mellem filialerne.

Normalt, når et flydende materiale skifter filial, vil IMS blot opdatere materialets nuværende filial og den præcise placering (lokalitet, transportenhed eller opstillingsgruppe), som materialet har fået på den nye filial. De øvrige profiloplysninger på materialet forbliver uændrede.

I visse tilfælde kan det dog være ønskeligt, at materialets afdeling afhænger af, hvilken filial det befinder sig på. Det er typisk i situationer, hvor forskellige filialer opdeler materialerne i forskellige antal afdelinger — f.eks. flere afdelinger på hovedbiblioteket end på de mindre filialer.


Konfiguration af afdelingsskift

Hvis man vil anvende automatisk skift af afdeling, skal man aktivere dette for en eller flere flydkoder. Det kan være nødvendigt at oprette supplerende flydkoder i BS, så materialer med forskellige regler for afdelingsskift kan holdes adskilt.

I forhold til filialernes medlemsskab af flydgrupperne indeholder hver filials flydkonfiguration en markering af medlemsskab for hver kombination af flydkode og afdelingstype. For de flydkoder, der anvender afdelingsskift, skal man i flydkonfigurationen for den enkelte filial desuden angive, hvilken afdeling materialerne hører til i på denne filial. Der kan kun vælges blandt de afdelinger, der har den matchende afdelingstype.

Afdelingstypen spiller en væsentlig rolle i filialernes flydkonfígurationer. Både medlemsskab og ny afdeling konfigureres individuelt for hver afdelingstype. Dette betyder, at man ikke behøver at adskille børne- og voksenmaterialer i forskellige flydkoder, selv om de afdelingsmæssigt skal opføre sig forskelligt. Desuden sikrer systemet, at det automatiske afdelingsskift ikke kan skifte et materiales afdelingstype, hvilket ville kunne påvirke dets beregnede tykkelse.


Flydkonfigurationens anvendelse i systemet

For et givet materiale findes materialets afdelingstype ud fra materialets nuværende afdeling. Det er denne afdelingstype, der anvendes til opslag i filialernes flydkonfigurationer.

I forbindelse med registrering af en materialeflytning, hvor materialet skifter filial, anvendes flydkonfigurationen for den nye filial til at afgøre, hvad materialets nye nuværende afdeling skal være. Hvis flydkoden angiver afdelingsskift, skiftes materialets nuværende afdeling til den afdeling, der er angivet i filialens flydkonfiguration. Anvender flydkoden ikke afdelingsskift, bibeholdes materialets nuværende afdeling.
Hvis materialet registreres "på plads", matches materialet mod filialens opstillingsgrupper efter et evt. afdelingsskift, når det skal afgøres, hvor på filialen materialet er placeret. Hvis filialen ikke er medlem af flydgruppen, er materialet dog altid ulovligt placeret på filialen.
Materialets nye afdeling og placering meddeles BS.

Da et materiales afdeling kan have indflydelse på, hvilken opstillingsgruppe materialet matcher, skal anvisningsalgoritmen tage højde for det afdelingsskift, der evt. vil blive foretaget, når materialet når frem til filialen. Hvis materialets flydkode anvender automatisk skift af afdeling, er det derfor ikke materialets nuværende afdeling, der anvendes til at beregne match mod filialens opstillingsgrupper. I stedet anvendes den afdeling, som flydkonfigurationen har angivet, materialet skal have på den pågældende filial. Anvender flydkoden ikke afdelingsskift, anvendes materialets nuværende afdeling.