Vedligeholdelsesopgaver

Løbende vedligehold og opfølgning med IMS i normal drift

IMS bør - som andre IT-systemer - vedligeholdes i drift, og der vil være behov for og god mening i en driftsgruppe, der varetager dette vedligehold og i øvrigt følger op på drift og arbejdsgange. En fastholdelse og opfølgning på vedtagne arbejdsgange vil sikre og fastholde rationalet for IMS og minimere den krævede indsats til driftstøtte og afklaringer i dagligdagen.

Følgende er tænkt som gode råd og inspiration: Det præcise indhold af opfølgning vil i alle tilfælde afhænge af lokale forhold og definerede arbejdsgange.

Umiddelbart efter opstart af IMS-arbejdsgangene med brug af mobilklienten er de vigtigste kontrolpunkter, der vil fange brugerfejl pga. usikkerhed i forhold til arbejdegangene, følgende:

  1. Holde øje med, at der koblet transportenheder på sorteringspunkterne fra P26.2
  2. Følge med i rapporten ”Udvikling i antal ventende bestillinger”
  3. Følge med i rapporten ”Materialer på reserveringshylde uden at være frataget”
  4. Holde øje med bestillinger, der ikke skifter status til opfyldt - enten fra P03 eller bibliotekssystemet

Tilbagevendende i normal drift kan følgende tjekliste overvejes og tilpasses:

  1. Oprydning fra P01 på sorteringspunkternes afkast-lokaliteter
  2. Følge med i rapporten ”Produktionsrapport” med fokus på, om bestillingerne håndteres
  3. Følge med i fejlfindingsrapporterne, der har forskelligt fokus og vil afsløre forskellige problemstillinger, hvis de forekommer
  4. Følge med i rapporten "Anvendelse af kategorier" for at sikre, at livscyklusreglerne tildeler ønskede og forventede kategorier
  5. Følge med i rapporten "Titler, der skal suppleres", hvis der er oprettet livscyklusregler til supplering
Ovenstående er ikke en udtømmede liste - overvej og beslut lokalt, hvad der giver værdi, og tilpas listen efter dette.