P26 Redigér filial

Hver filial i IMS-systemet har tilknyttet en række indstillinger som f.eks. filialens indretning med reoler og sorteringspunkter, placeringstyper, filialkonfigurationer m.fl. Skærmhierarkiet for denne skærm er givet som følger:HOVEDSIDE (P26): Redigér filial

Element Beskrivelse
Felt til filialnavn Navn på den valgte filial

Ud over et felt til filialnavn indeholder denne side følgende faneblade:

Fanebladene er dokumenteret i det efterfølgende.


FANEBLAD #1 på siden "Redigér filial": Parametre

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun filialparametre der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
Tabel med filialparametre Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Parameter
 • Værdi
 • Angivet
Tabellen kan sorteres efter filialparameteren, og sorteringen aktiveres ved at klikke på kolonnenavnet. Kolonnen 'Angivet' viser, om parameteren er sat på dette niveau eller længere oppe. For detaljer se Beskrivelse af IMS-parametre.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialog med detaljerede parameteroplysninger for den valgte filialparameter, hvor oplysningerne kan redigeres (dialogboksforklaring)
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialog med detaljerede parameteroplysninger for den valgte filialparameter, men oplysningerne kan ikke redigeres (dialogboksforklaring)

FANEBLAD #2 på siden "Redigér filial": Lokaliteter

Element Beskrivelse
Søgefelt Lokalitetstræet reduceres til kun at indeholde elementer, der matcher den indtastede søgestreng
Træstruktur med lokaliteter Lokaliteterne på en filial er arrangeret i et hierarki, og vises i en træstruktur. Et eksempel på et hierarki er givet i følgende eksempel:
 • ▶ Zone "stuen"
 •  ▷ Reol 4
 •   ▶ Fag 3
 •    ▷ Hylde 1
 •    ▷ Hylde 2
 •    ▷ ...
 •   ▶ ...
 •  ▷ Reol 11
 •  ▷ ...
 • ▶ ...
Ud for hver node i hierarkiet vises et ikon, der indikerer lokalitetens anvendelsestype:
 •  <Ikke direkte anvendt>
 •  Opstillingsgruppe
 •  Kaotisk opstilling - Reserveringshylde
 •  Kaotisk opstilling - Udstilling
 •  Kaotisk opstilling - Opbevaring
Ikoner med et kryds (, , , , ) angiver, at lokaliteten ikke kan benyttes.

Tip: Hvis musemarkøren holdes over ikonerne, vises typen af lokalitet samt en beskrivelse af den pågældende lokalitet.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser 'Indtast oplysninger for lokalitet'-dialog med detaljerede oplysninger for den valgte lokalitet, hvor oplysningerne kan redigeres (dialogboksforklaring)
'Opret'-knap Åbner tom 'Indtast oplysninger for lokalitet'-dialog til oprettelse af ny lokalitet (dialogboksforklaring)
'Kopiér'-knap Opretter en kopi af den valgte lokalitet og alle dets underlokaliteter. Efterfølgende kan lokaliteten redigeres for f.eks. at skifte navn.
'Slet'-knap Sletter den valgte lokalitet

Bemærk: En lokalitet kan først slettes, når der ikke er placeret hverken materialer eller transportenheder, og der ikke er sorteringspunkter eller afkast, der peger på lokaliteten. Dette gælder også inaktive sorteringspunkter og afkast. Slettes en lokalitet, der har underlokaliteter, skal alle underlokaliteterne ligeledes være tomme og ikke brugt til sorteringspunkter/afkast.
'Masseopret'-knap Åbner en 'Masseopret lokaliteter'-dialog til masseoprettelse af lokaliteter ud fra en skabelon (dialogboksforklaring)
'Masseflyt'-knap Åbner en 'Masseflyt lokaliteter'-dialog til masseflytning af lokaliteter (dialogboksforklaring)
'Masseslet'-knap Åbner en 'Masseslet lokaliteter'-dialog til massesletning af lokaliteter (dialogboksforklaring)
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser 'Indtast oplysninger for lokalitet'-dialog med detaljerede oplysninger for den valgte lokalitet, men oplysningerne kan ikke redigeres (dialogboksforklaring)

FANEBLAD #3 på siden "Redigér filial": Sorteringspunkter

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun sorteringspunkter der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
'Medtag inaktive'-afkrydsningsfelt Inaktive sorteringspunkter kan enten vises eller skjules
Tabel med sorteringspunkter Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Id
 • Kode
 • Navn
 • Afkast
 • Aktiv
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner undtagen 'Afkast' og 'Aktiv'. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser 'Indtast oplysninger for sorteringspunkt'-dialog med detaljerede oplysninger for det valgte sorteringspunkt, hvor oplysningerne kan redigeres (dialogboksforklaring)
'Opret'-knap Åbner tom 'Indtast oplysninger for sorteringspunkt'-dialog til oprettelse af nyt sorteringspunkt (dialogboksforklaring)
'Slet'-knap Sletter det valgte sorteringspunkt
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser 'Indtast oplysninger for sorteringspunkt'-dialog med detaljerede oplysninger for det valgte sorteringspunkt, men oplysningerne kan ikke redigeres (dialogboksforklaring)

FANEBLAD #4 på siden "Redigér filial": Konfigurationer

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun konfigurationer der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
'Medtag historiske'-afkrydsningsfelt Historiske konfigurationer kan enten vises eller skjules
Tabel med konfigurationer Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Navn
 • Status (Ved aktivering af en 'Kladde' ændres status til 'Aktiveres'. Statussen 'Aktiv' vises først, når konfigurationen er fuldt aktiveret)
 • Gældende fra
 • Gældende til
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser 'Redigér konfiguration'-skærm med detaljerede oplysninger for den valgte konfiguration, hvor oplysningerne kan redigeres (skærminfo). Redigering er ikke muligt for konfiguration med statussen 'Historisk' eller 'Aktiv'.
'Kopiér'-knap Opretter en kopi af den valgte konfiguration. Der vises en dialogboks til indtastning af navn på kopien.
'Slet'-knap Sletter den valgte konfiguration. Konfigurationer kan kun slettes, hvis de har statussen 'Kladde'.
'Beregn'-knap Foretager konsekvensberegning for den valgte konfiguration. Resultatet vises i en rapport, som åbnes uden for webklienten.
'Aktivér'-knap Aktiverer den valgte konfiguration (dialogboksforklaring). Konfigurationer kan kun aktiveres, hvis de har statussen 'Kladde'. Ved aktivering af en 'Kladde' ændres status til 'Aktiveres'. Statussen 'Aktiv' vises først, når konfigurationen er fuldt aktiveret.
Bemærk: Selve aktiveringen af konfigurationen kan give høj belastning på systemet. Det tilrådes derfor, at større konfigurationsændringer, der påvirker flere tusinde materialer, aktiveres uden for spidsbelastningsperioder.
Bemærk i øvrigt parameteren Anvend udskudt aktivering af filialkonfigurationer, som automatisk kan udskyde aktivering af konfigurationer til fastsatte tidsrum.
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser 'Redigér konfiguration'-skærm med detaljerede oplysninger for den valgte konfiguration, hvor oplysningerne kan redigeres (skærminfo). Redigering er ikke muligt for konfiguration med statussen 'Historisk' eller 'Aktiv'.
'Beregn'-knap Foretager konsekvensberegning for den valgte konfiguration. Resultatet vises i en rapport, som åbnes uden for webklienten.

FANEBLAD #5 på siden "Redigér filial": Placeringstyper

Element Beskrivelse
Tabel med placeringstyper Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Prioritet
 • Placeringstype
De prioriterede placeringstyper anvendes til beregning af fremfindingsordrer ud fra bestillinger.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser 'Redigér prioritering af placeringstyper'-dialog med detaljerede oplysninger for den valgte placeringstype, hvor oplysningerne kan redigeres (dialogboksforklaring).
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser 'Redigér prioritering af placeringstyper'-dialog med detaljerede oplysninger for den valgte placeringstype, men oplysningerne kan ikke redigeres (dialogboksforklaring).

FANEBLAD #6 på siden "Redigér filial": Udstillingsforløb

Her vises en liste med filialens udstillingsforløb.

Element Beskrivelse
Tabel med udstillingsforløb Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Navn
 • Beskrivelse
 • Startdato
 • Slutdato
 • Aktiv
 • Lukket

Hvis der sættes markering i feltet 'Vis historiske', medtages også afsluttede udstillingsforløb.

Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialogen 'Indtast oplysninger for udstillingsforløbet' med detaljerede oplysninger for det valgte udstillingsforløb, hvor oplysningerne kan redigeres.
'Opret'-knap Viser dialogen 'Indtast oplysninger for udstillingsforløbet' med detaljerede oplysninger for det valgte udstillingsforløb, hvor oplysningerne kan indtastes.
Først vil dialogen 'Vælg udstillingsgruppe' blive vist, hvor en udstillingsgruppe skal vælges.
'Slet'-knap Sletter det valgte udstillingsforløb. Udstillingsforløbet kan kun slettes, hvis det endnu ikke er aktiveret.
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialogen 'Indtast oplysninger for udstillingsforløbet' med detaljerede oplysninger for det valgte udstillingsforløb, men oplysningerne kan ikke redigeres.

DIALOG (P26.1): Indtast oplysninger for lokalitet

Denne dialog anvendes både til redigering af eksisterende og oprettelse af ny lokalitet samt valg af lokalitet.

Element Beskrivelse
Felt til lokalitetsnavn Unikt navn til at identificere lokaliteten
Felt til beskrivelse Beskrivelse tilknyttet den specifikke lokalitet
Felt til "Overliggende lokalitet i hierarkiet" + 'Vælg'-knap Feltet angiver den overliggende lokalitet, mens knappen gør det muligt at skifte denne lokalitet. Lokaliteten ændres med dialogen Vælg en lokalitet
Valgliste til valg af anvendelsestype Angiver lokalitetens anvendelsestype f.eks. opstillingsgruppe eller <Ikke direkte anvendt>
Felt til kapacitet Angiver antal hyldemeter, der er afsat til lokaliteten. Hvis anvendelsestypen er sat til <Ikke direkte anvendt>, vises i stedet summen af underlokaliteternes kapacitet.
Felt til Label Indeholder identifikationen af den specifikke lokalitet, dvs. det maskinlæsbare indhold af labelens RFID-chip og/eller stregkode.
Se i øvrigt afsnittet om identifikationer.
Felt til visning af opstillingsgruppe i den aktive konfiguration Angiver opstillingsgruppen for den specifikke lokalitet f.eks. 'Krimi J-L'

DIALOG (P26.2): Indtast oplysninger for sorteringspunkt

Denne dialog anvendes både til redigering eksisterende og oprettelse af nyt sorteringspunkt.

Element Beskrivelse
Felt til id Unik kode fra BS eller sorteringsudstyr til at identificere sorteringspunktet
Felt til kode Kode (kort navn) for sorteringspunktet
Felt til navn Navn på sorteringspunkt
'Aktiv'-afkrydsningsfelt Angiver om sorteringspunktet er aktivt
Felt til "Lokalitet" + 'Vælg'-knap Feltet angiver lokaliteten for sorteringspunktet, mens knappen gør det muligt at vælge en ny lokalitet. Lokaliteten ændres med dialogen Vælg en lokalitet
Søgefelt Kun afkast der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen med afkast
'Medtag inaktive'-afkrydsningsfelt Inaktive afkast kan enten vises eller skjules i tabellen med afkast
Tabel med afkast Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Id
 • Kode
 • Navn
 • Tilkoblingsstatus
 • Frakoblingsstatus
 • Lokalitet
 • Label
 • Andet afkast
 • Aktiv
 • Tillad tilkobling
 • Transportenhed
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner undtagen 'Aktiv'. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter. Kolonnerne label og sorteringspunkt/afkast kan ikke være sat på samme tid. Enten har afkastet en selvstændig label eller også er den tilknyttet et afkast, der allerede er oprettet i IMS. Kolonnen 'Tillad tilkobling' indikerer om det med mobilen er tilladt at tilkoble transportenheder til afkastet uden at skanne afkastet.
Bruger med redigeringsrettigheder
OBS: Knapperne er deaktiverede ved oprettelse af et nyt sorteringspunkt. Først når sorteringspunktet er oprettet, kan der tilføjes afkast til sorteringspunktet.
'Redigér'-knap Viser 'Indtast oplysninger for afkast'-dialog med detaljerede oplysninger for det valgte afkast, hvor oplysningerne kan redigeres (dialogboksforklaring).
'Tilføj'-knap Åbner tom 'Indtast oplysninger for afkast'-dialog til oprettelse af nyt afkast (dialogboksforklaring)
'Slet'-knap Sletter det valgte afkast.
'Indhold'-knap Viser indholdet af den tilkoblede transportenhed (dialogboksforklaring). Hvis der ikke er tilkoblet en transportenhed til afkastet vil knappen være deaktiveret.
'Historik'-knap Viser historikken for den tilkoblede transportenhed (dialogboksforklaring). Hvis der ikke er tilkoblet en transportenhed til afkastet vil knappen være deaktiveret.
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser 'Indtast oplysninger for afkast'-dialog med detaljerede oplysninger for det valgte afkast, men oplysningerne kan ikke redigeres (dialogboksforklaring).
'Indhold'-knap Viser indholdet af den tilkoblede transportenhed (dialogboksforklaring). Hvis der ikke er tilkoblet en transportenhed til afkastet vil knappen være deaktiveret.
'Historik'-knap Viser historikken for den tilkoblede transportenhed (dialogboksforklaring). Hvis der ikke er tilkoblet en transportenhed til afkastet vil knappen være deaktiveret.

DIALOG (P26.3): Aktivér konfiguration

Element Beskrivelse
Felt til dato Angiver datoen for automatisk opfyldning ved underskud

DIALOG (P26.4): Redigér prioritering af placeringstyper

Element Beskrivelse
Tabel med prioriteringer Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Prioritet
 • Placeringstype
De prioriterede placeringstyper anvendes til beregning af fremfindingsordrer ud fra bestillinger.
'Flyt op'-knap og 'Flyt ned'-knap Flytter den valgte prioritet enten op eller ned i prioriteringsoversigten

DIALOG (P26.5): Indtast oplysninger for afkast

Denne dialog anvendes både til redigering af eksisterende og oprettelse af nyt afkast.

Element Beskrivelse
Felt til id Unik kode fra BS eller sorteringsudstyr til at identificere afkastet
Felt til kode Kode (kort navn) for afkastet
Felt til navn Navn på afkast - dette kan sættes frit i systemet

Tip: Sæt navnet til noget sigende i forhold til de sorterede materialer i afkastet - typisk svarende til den label, som anlægget er fysisk mærket med.
Valgliste med statusser for tilkoblet transportenhed Angiver status til tilkoblet transportenhed for det specifikke afkast
Valgliste med statusser for frakoblet transportenhed Angiver status til frakoblet transportenhed for det specifikke afkast
Felt til andet afkast + 'Vælg'-knap Dette felt indeholder navnet på det sorteringspunkt (med tilhørende afkast), der er tilknyttet det pågældende afkast. 'Vælg'-knappen åbner dialogen Vælg afkast, hvor der kan vælges et afkast fra IMS. Hvis dette felt er valgt (radioknappen er valgt), kan der ikke angives en label.
Felt til label Indeholder identifikationen af det specifikke afkast, dvs. det maskinlæsbare indhold af labelens RFID-chip og/eller stregkode.
Se i øvrigt afsnittet om identifikationer.
Hvis dette felt er valgt (radioknappen er valgt), kan der ikke angives et andet afkast.
Felt til "Lokalitet" + 'Vælg'-knap Feltet angiver lokaliteten for afkastet, mens knappen gør det muligt at vælge en ny lokalitet. Lokaliteten ændres med dialogen Vælg en lokalitet
'Aktiv'-afkrydsningsfelt Angiver om afkastet er aktivt
'Tillad tilkobling af transportenhed uden skanning af afkastet'-afkrydsningsfelt Angiver om afkastet ses på mobilen, og dermed gør det muligt at tilkoble transportenheder til afkastet ved at vælge afkastet

DIALOG (P26.6): Vælg en lokalitet

Element Beskrivelse
Søgefelt Lokalitetstræet reduceres til kun at indeholde elementer, der matcher den indtastede søgestreng
Træstruktur med lokaliteter Lokaliteterne på en filial er arrangeret i et hierarki, og vises i en træstruktur. Den overliggende lokalitet i hierarkiet markeres i træet. Et eksempel på et hierarki er givet i følgende eksempel:
 • ▶ Zone "stuen"
 •  ▷ Reol 4
 •   ▶ Fag 3
 •    ▷ Hylde 1
 •    ▷ Hylde 2
 •    ▷ ...
 •   ▶ ...
 •  ▷ Reol 11
 •  ▷ ...
 • ▶ ...
Ved lokalitetsvalg til dette formål kan kun typen  (<Ikke direkte anvendt>) anvendes, og derfor vises kun denne type.

DIALOG (P26.7): Vælg en lokalitet

Element Beskrivelse
Træstruktur med lokaliteter Lokaliteterne på en filial er arrangeret i et hierarki, og vises i en træstruktur. Lokaliteten, der ønskes tilføjet til sorteringspunktet, markeres i træet. Et eksempel på et hierarki er givet i følgende eksempel:
 • ▶ Zone "stuen"
 •  ▷ Reol 4
 •   ▶ Fag 3
 •    ▷ Hylde 1
 •    ▷ Hylde 2
 •    ▷ ...
 •   ▶ ...
 •  ▷ Reol 11
 •  ▷ ...
 • ▶ ...
Ved lokalitetsvalg til dette formål kan kun typen  (<Ikke direkte anvendt>) anvendes, og derfor vises kun denne type.

DIALOG (P26.8): Vælg en lokalitet

Element Beskrivelse
Træstruktur med lokaliteter Lokaliteterne på en filial er arrangeret i et hierarki, og vises i en træstruktur. Lokaliteten for afkastet markeres i træet. Et eksempel på et hierarki er givet i følgende eksempel:
 • ▶ Zone "stuen"
 •  ▷ Reol 4
 •   ▶ Fag 3
 •    ▷ Hylde 1
 •    ▷ Hylde 2
 •    ▷ ...
 •   ▶ ...
 •  ▷ Reol 11
 •  ▷ ...
 • ▶ ...
Ved lokalitetsvalg til dette formål kan kun typen  (<Ikke direkte anvendt>) anvendes, og derfor vises kun denne type.

DIALOG (P26.9): Vælg afkast

Element Beskrivelse
Valgliste med sorteringspunkter Angiver hvilket sorteringspunkt, der skal vælges afkast fra
Valgliste med afkast Angiver hvilket afkast der skal anvendes

DIALOG (P26.10): Masseopret lokaliteter

Denne dialog anvendes til masseoprettelse af lokaliteter ud fra en skabelon.

Element Beskrivelse
Felt til antal enheder Angiver antallet af lokaliteter, som ønskes oprettet. Der kan maksimalt oprettes 100 enheder af gangen.
Felt til prefix-tekst Tekst som alle lokaliteternes navne skal begynde med
Felt til suffix-tekst Tekst som alle lokaliteternes navne skal ende på
Felt til antal cifre i nummereringen Angiver det samlede antal cifre i nummereringen af lokaliteterne. Hvis det ønskes at anvende 2 cifre i nummereringen, vil sekvensen af numre lyde f.eks. {..., 07, 08, 09, 10,..., 98, 99, 100, 101,...}. Læg mærke til at nummeret godt kan overstige 2 cifre. Der kan maksimalt anvendes 9 cifre i nummereringen.
Felt til startnummer Angiver første nummer i sekvensen. Hvis det ønskes at oprette 10 lokaliteter med 3 cifre i nummereringen, prefix='Voksen' samt at starte med nummer 4, ser sekvensen således ud: {Voksen004, Voksen005,..., Voksen013}
Felt til "Overliggende lokalitet i hierarkiet" + 'Vælg'-knap Feltet angiver den overliggende lokalitet for de nye lokaliteter, mens knappen gør det muligt at skifte denne lokalitet. Lokaliteten ændres med dialogen Vælg en lokalitet
Valgliste til valg af anvendelsestype Angiver de nye lokaliteters anvendelsestype f.eks. opstillingsgruppe eller <Ikke direkte anvendt>
Felt til kapacitet Angiver antal hyldemeter, der er afsat til hver af de nye lokaliteter. Hvis anvendelsestypen er sat til <Ikke direkte anvendt>, vises i stedet summen af underlokaliteternes kapacitet.

DIALOG (P26.11): Masseflytning af lokaliteter

Denne dialog anvendes til masseflytning af lokaliteter.

Element Beskrivelse
Tabel med lokaliteter Tabellen viser de lokaliteter der kan flyttes. De lokaliteter, der skal flyttes, markeres. Flere lokaliteter kan vælges ved at holde CTRL tasten eller SHIFT tasten nede, mens man klikker med musen.
Felt til "Flyt under" + 'Vælg'-knap Feltet angiver den overliggende lokalitet hvorunder de valgte lokaliteter skal flyttes, mens knappen gør det muligt at skifte denne lokalitet. Lokaliteten ændres med dialogen Vælg en lokalitet

DIALOG (P26.12): Massesletning af lokaliteter

Denne dialog anvendes til massesletning af lokaliteter.

Element Beskrivelse
Tabel med lokaliteter Tabellen viser de lokaliteter der kan slettes. Bemærk, det er kun lokaliteter på yderste niveau der kan slettes. De lokaliteter, der skal slettes, markeres. Flere lokaliteter kan vælges ved at holde CTRL tasten eller SHIFT tasten nede, mens man klikker med musen.

DIALOG (P26.13): Indtast oplysninger for udstillingsforløbet

Her indtastes de grundlæggende oplysninger for et udstillingsforløb.

Element Beskrivelse
Felt til navn Navnet på udstillingsforløbet. Navnet bliver initieret med navnet på udstillingsgruppen og kan eventuelt ændres senere.
Felt til beskrivelse Beskrivelse af udstillingsforløbet. Bestkrivelsen bliver initieret med det samme som beskrivelsen af udstillingsgruppen og kan eventuelt ændres senere.
Felt til anvisningsafdeling Her vælges, hvilken afdeling materialer skal anvises til, når de anvises til udstillingsforløbet.
Dette kan have betydning for den efterfølgende udsortering af materialet.
Felt til startdato Udstillingsforløbets startdato.
Det er ikke tilladt at sætte en startdato, der ligger tidligere end i dag.
Felt til slutdato Udstillingsforløbets slutdato – kan være tomt (ikke afsluttet).
Slutdatoen er inklusive. Det betyder, at hele det angivne døgn tæller med i udstillingsforløbet.
Det er ikke tilladt at sætte en slutdato, der ligger tidligere end i dag.
Felt til min. antal materialer Det minimale antal materialer, der bør være i udstillingen.
Felt til maks. antal materialer Det maksimale antal materialer, der må være i udstillingen.
Felt til maks. antal eksemplarer Det maksimale antal eksemplarer af samme titel, der må være i udstillingen.
'Lukket'-afkrydsningsfelt
Angiver, om udstillingsforløbet er lukket.
Et lukket udstillingsforløb bliver ikke anvist materialer af anvisningsalgoritmen.
Liste med tilknyttede lokaliteter De lokaliteter, der er tilknyttet udstillingsforløbet.
'Tilføj'-knap Åbner dialogen 'Vælg lokalitet' til valg af en lokalitet, der skal tilføjes udstillingsforløbet.
'Fjern'-knap Fjerner den valgte lokalitet fra udstillingsforløbet.

DIALOG (P26.14): Vælg udstillingsgruppe

Element Beskrivelse
Valgliste med udstillingsgrupper Her vælges den udstillingsgruppe, der skal anvendes til oprettelsen af udstillingsforløbet.

DIALOG (P26.15): Vælg en lokalitet

Element Beskrivelse
Træstruktur med lokaliteter Lokaliteterne på en filial er arrangeret i et hierarki, og vises i en træstruktur. Lokaliteten, der ønskes tilføjet til udstillingsforløbet, markeres i træet. Et eksempel på et hierarki er givet i følgende eksempel:
 • ▶ Zone "stuen"
 •  ▷ Reol 4
 •   ▶ Fag 3
 •    ▷ Hylde 1
 •    ▷ Hylde 2
 •    ▷ ...
 •   ▶ ...
 •  ▷ Reol 11
 •  ▷ ...
 • ▶ ...
Ved lokalitetsvalg til dette formål kan kun typen  (<Kaotisk opstilling - Udstilling>) anvendes, og derfor vises kun denne type.
Bemærk: En lokalitet kan ikke tilhøre flere forskellige aktive udstillingsforløb på samme tid. Hvis der vælges en lokalitet, der tilhører et andet aktivt udstillingsforløb, vises en fejlbesked.