Opstart af Intelligent Materialestyring - data og konfiguration

Denne tekst beskriver et forslag til de nødvendige skridt rent data- og konfigurationsmæssigt i forbindelse med opstart af en IMS-installation. Indholdet er lavet i samarbejde med brugergruppen og dermed kommuner allerede i drift.


1 Startudtræk

Forudsætningen for opstart er stamdata fra bibliotekssystemet. Dette datagrundlag, omtalt som startudtræk, ses dels som BS Grunddata i IMS webklienten (flydkoder, filialer, afdelinger, opstillinger, delopstillinger, materialegrupper, materialetyper, kassationskoder), og dels er det alle titler, materialer (beholdningsposter) og bestillinger.

2 Konfiguration af IMS fra webklient

I dette afsnit beskrives et forslag til en rækkefølge for systemkonfigurationen i IMS webklienten i forbindelse med opstart.

2.1 Konfiguration på systemniveau, som indtastes centralt

Det nedenstående kræver rollen Grunddataadministration. Alle BS grunddata fra BS oprettes med status aktiv.
Efter dette arbejde kan beregning og tildeling af titlernes startkategori udføres. Dette kan laves på baggrund af de foreslåede startregler, hvilket er den anbefalede metode - reglerne kan naturligvis tilpasses til lokale forhold.
Alternativt kan dette laves som en engangskørsel udført af Lyngsoe Systems på baggrund af regler fra kunden. Dette vil oprette de nødvendige kategorier med tilhørende kategorikonsekvenser automatisk.
Det nedenstående kræver rollerne Grunddataadministration og Brugeradministration. Det nedenstående kræver rollen Filialadministration <alle>.

2.2 Tastes fra filialerne/HB

Det nedenstående kræver rollen filialadministration <din filial>.

Bemærk: Selve aktiveringen af konfigurationen kan give høj belastning på systemet. Det tilrådes derfor, at større konfigurationsændringer, der påvirker flere tusinde materialer, aktiveres uden for spidsbelastningsperioder. Systemet kan selv sørge for, at konfigurationer kun aktiveres inden for et særligt tidsvindue.

2.3 Afsluttende eller parallelt – centralt og/eller filialspecifikt

Det nedenstående kræver rollen Transportenhedsadministration

Det nedenstående kræver rollen Grunddataadministration
Yderligere skal der arbejdes med livscyklusregler, hvis modulet automatisk livscyklushåndtering ønskes taget i brug.
Tilsvarende skal der arbejdes med udstillingsgrupper og -forløb, hvis mulighederne til styring udstillingsforløb ønskes taget i brug.